search

Izglītības izstāde "SKOLA 2020"

Autors: Marija Nelsone

3. Februāris, 2020

Izglītības izstāde "SKOLA 2020"

9. – 12. klašu skolēni tiek aicināti apmekēt Izglītības izstādi Rīgā, “Skola 2020”.

Izstādi apmeklēsim 29.februārī (sestdiena). Interesentus līdz 13. februārim pieteikties 302.kabinetā vai caur E-klasi Marijai Nelsonei.

 

Ieejas biļetes izdevumus plānots segt no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādes” finansējuma.