search

Erassmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekts “Jobs of the future” (Nākotnes darbs), projekta Nr. 2020-3-FR02-KA205-018455.

Erassmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekts “Jobs of the future” (Nākotnes darbs), projekta Nr. 2020-3-FR02-KA205-018455.

Projekta “Nākotnes darbs” ietvaros, tiek piedāvātas dažādas jauniešu mobilitātes iespējas, kuru mērķis ir sniegt jauniešiem iespēju iepazīt un izpētīt dažādas ar IT saistītas profesijas. Mēs sadarbojamies ar digitālo uzņēmumu grupu, kam ir pieredze un zināšanas digitālo tehnoloģiju jomā. Katra mobilitāte būs vērsta uz uzņēmumu un viņu darbu, sniedzot dalībniekiem iespēju mācīties un izpētīt seminārus par konkrētu tēmu.

Šī pirmā mobilitāte, kas notiks Francijā, pētīs Medusa Digital darbību mākslīgo tehnoloģiju (AI - Artificial Technologies), mašīnmācīšanās un paplašinātās realitātes (XR - Extended Reality) jomās. Dalībnieki varēs piedalīties darbnīcās, kas kalpos kā ievads dažādās digitālajā pasaulē iespējamajās karjerās. Aktivitātes veicinās uz problēmām un projektiem balstītu mācīšanos, un tās būs balstītas uz Maker Education principiem.

Tiek aicināti un piedalīsies dalībnieki no Latvijas, Francijas, Rumānijas, Itālijas, Kipras!

Pielikumi

Projekta apraksts