search

Veseli un aktīvi jaunieši - Eiropas nākotne

Veseli un aktīvi jaunieši - Eiropas nākotne

Projekta nr. 2013-1-LV1 COM06-05322 1

Projekta finansējums: 21 000 EUR

Projekta mājaslapa: http://healthyactive15.weebly.com/

Projekta īstenošanas laiks: 01.08.2013.- 31.07.2015.

Sadarbības partneri: Latvija (koordinators), Polija, Portugāle, Turcija, Bulgārija, Rumānija.

Projekta koordinatore: Agita Ozoliņa

 

Projekts ir veidots, lai veicinātu pusaudžu interesi un zināšanas par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, lietderīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām, jauniešu vietu un sajūtām Eiropas Savienībā. Projekta galvenās vērtības ir: atbildīgs- aktīvs- radošs- vienlīdzīgs- informēts- dažāds- jauns.

Pirmajā gadā tika pētītas ēšanas un ēdienu gatavošanas tradīcijas, tradicionālo ēdienu un vēstures, tradīciju kopsakarības.

Rezultātā tika izveidots digitāls- interaktīvs projekta kalendārs, kurā var iegūt informāciju par katras valsts tradīcijām, tradicionālajiem ēdieniem, svinamām dienām un jauniešu veidota pavārgrāmata.

Otrajā projekta gadā jaunieši pētīja, kā lietderīgi pavadīt brīvo laiku, veidoja filmas par brīvā laika pavadīšanu, par skolas pašpārvaldes darbu, karjeras iespējām Eiropas kontekstā.

Projekta laikā tika organizētas 3 aptaujas par veselīgas ēšanas tradīcijām, veselīgs dzīvesveids un skolēnu brīvā laika pavadīšanas iespējām. Rezultāti ir atspoguļoti projekta mājaslapā.

Projekta sanāksmju laikā tika orgnizētas kopīgas aktivitātes: Ziemassvētku kartiņu gatavošana, labdarības pasākums, logo izvēle, dekorāciju veidošana, diskusijas, sporta diena.

Projekta laikā jauniešiem un skolotājiem tika nodrošināti tolerances, respekta savstarpējās sapratnes veicināšanas apstākļi, dzīvojot globolizācijas apstāklos.

Pēc katras projekta sanāksmes tika organizēts projekta sanāksmes izvērtējums, lai uzlabotu darbu turpmākajās projekta sanāksmēs.

Pēc pirmā gada tika organozēts projekta darba izvērtējums skolēniem, skolotājiem, skolēnu vecākiem.

Visi partneri vienlīdzīgi tika iesasitīti projekta darba uzdevumu veidošanā un izvērtēšanā.

Kā viens no vissvarīgākajiem uzdevumiem projekta darbā bija IKT prasmju izmantošana.