search

Bibliotēka

Apraksts

Jelgavas Valsts ģimnāzijas bibliotēka atrodas Mātera ielā 44, ēkā, kura celta 20.gs. 30 gados. Skolai piešķirts kultūras vēstures pieminekļa statuss. Laika posmā no 2017.g. jūnija līdz 2019.g. augustam notika skolas ēkas rekonstrukcija, šo laiku aizvadot citās telpās - Jelgavas pilī.

Līdz ar remonta noslēgšanos skolas bibliotēkai ir īpaši izveidotas telpas - vietā, ko daļa absolventu atceras kā veco sporta zāli. Rekonstrukcijas laikā tika saglabāta vērtība - vecās sporta zāles grīda. Bibliotēka atrodas ļoti plašā telpā, tajā ir 3 zonas - mācību vieta - ar rakstāmgaldiem un stacionārajiem datoriem, kuru pirms pandēmijas skolotāji ļoti bieži izmantoja mācību darbam. Ir arī atpūtas stūris, kur skolēni var netraucēti atpūsties no mācību procesa, lasot grāmatas, klusi sarunājoties, spēlējot galda spēles vai vienkārši pavadot laiku.  Un trešajā zonā ir bibliotēkas grāmatu plaukti. Telpas ērtais iekārtojums ļauj pielāgoties dažādām situācijām - nepieciešamības gadījumā klasi var sadalīt grupiņās, kas katra strādā attiecīgajā zonā.

Līdz ar atpūtas stūra mēbelējumu - krēsliem un pufiem - telpu var iekārtot tā, lai veiksmīgi varētu norisināties netraucēta tikšanās ar rakstniekiem u.c. veida pasākumi. Bibliotēkā ir notikusi arī raidījuma “Gudrs un vēl gudrāks” sižeta filmēšana, kā arī tikšanās ar rakstnieku un skolas absolventu Jāni Joņevu. Bibliotēkas sakārtotā un pārdomātā vide nodrošina vieglu orientēšanos brīvpieejas fondā, lai atrastu meklēto. 

Bibliotekāres ir ieinteresētas un atvērtas Skola2030 projekta īstenošanā. Galvenais atslēgvārds ir SADARBĪBA starp mācību priekšmetu skolotājiem un bibliotēku. Kopš 2019.g. septembra BIS Alise krājumā ir piereģistrēti gan portatīvie datori, gan planšetdatori, kas pieejami skolēniem, lai veiktu indivuālos vai grupu darbus stundu laikā. Pandēmijas laikā datori atradās pie skolēniem, lai veiksmīgi notiktu mācību process. Skola arī abonē Letonika.lv un par aktīvu izmantošanu liecina mūsu skolas iekļūšana Zemgales aktīvāko skolu topā, jo šo līdzekli mācību darbam izmanto gan latviešu, gan vēstures priekšmetu skolotāji un skolēni.

Sadarbībā ar priekšmetu skolotājiem un cik attiecīgais finansējums ļauj, iepērkam jaunās mācību grāmatas, kas atbilst kompetenču pieejai. Kā arī līdz ar valsts atbalstu - finansējuma piešķiršanu digitālajiem mācību līdzekļiem - no 1. septembra izmantosim digitālās darba burtnīcas angļu valodā. Šobrīd vislielāko daļu krājuma veido tradicionālie mācību līdzekļi, kā arī nepieciešamā uzziņu un daiļliteratūra. Gan pedagogiem, gan skolēniem ir iespēja izmantot e-katalogu, lai pasūtītu grāmatas, tas īpaši labi darbojās tieši attālināto mācību procesā. Notiek laba sadarbība ar skolēniem, skolotājiem, kā arī citām Jelgavas pilsētas bibliotēkām.

Darba laiks

Darbadienās 8:00 - 16:00

 

E-pasts

vgim.biblioteka@izglitiba.jelgava.lv

Bibliotekāres

Elizabete Trušule

Elizabete Trušule

Bibliotēkas vadītāja

63023325

elizabete.trusule@izglitiba.jelgava.lv

Ilva Logina

Ilva Logina

Bibliotekāre

63023325

ilva.logina@izglitiba.jelgava.lv