search
01 Svētdiena
02 Pirmdiena

08:10 - 08:50

Skolotāju sadarbība jomās.

Attālināti E.Slokenberga

09:00

Administrācijas sanāksme.

I.Bandeniece

15:30

Skolotāju sanāksme.

Tiešsaistē (saite tiks nosūtīta e-klases pastā) I.Bandeniece

03 Otrdiena

15:30

Skolēnu padomes sēde tiešsaistē.

M.Asarīte

04 Trešdiena

10:00

Kursi "Vērtēšanas kritēriju izstrāde atbilstoši plānotiem skolēnu sasniedzamiem rezultātiem" Jelgavas pilsētas un novada skolu direktoru vietniekiem.

Tiešsaiste E.Slokenberga

15:30 - 17:00

Prātnieku laboratorijas nodarbība tiešsaistē.

Tiešsaiste K. Daģis

05 Ceturtdiena

10:00

Skolas šaha turnīrs. Tiešsaistē.

K.Daģis

06 Piektdiena
07 Sestdiena
08 Svētdiena
09 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

I.Bandeniece

15:30

Caurviju koordinatoru sanāksme.

Attālināti. E.Slokenberga

10 Otrdiena

-- : --

Virtuālais Mārtiņdienas tirdziņš.

M.Asarīte

16:00

Skolēnu padomes sēde tiešsaistē.

M.Asarīte

11 Trešdiena

15:30 - 17:00

Prātnieku laboratorijas nodarbība tiešsaistē.

Tiešsaiste K. Daģis

12 Ceturtdiena
13 Piektdiena
14 Sestdiena
15 Svētdiena
16 Pirmdiena

08:10 - 08:50

Skolotāju sadarbība jomās.

Attālināti E.Slokenberga

09:00

Administrācijas sanāksme.

I.Bandeniece

15:30

Nodarbība par formatīvo vērtēšanu. Padziļināti. (Turpinājums pamatlīmenim)

Attālināti E.Slokenberga

17 Otrdiena

08:10 - 08:50

Instruktāža par valsts pārbaudes darbu kārtošanu 2020./2021. mācību gadā. 12.A1 un 12.B klase

Attālināti A.Spirģe

14:50

Svinīgais pasākums, kas veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Tiešsaistē.

M.Asarīte, M.Tomsons

15:30

Skolēnu padomes sēde tiešsaistē.

M.Asarīte

18 Trešdiena

16:00 - 19:30

Sveču zīmes veidošana , kas veltīta Latvijas 102. dzimšanas dienai.

pie skolas M.Asarīte, A.Strods

19 Ceturtdiena
20 Piektdiena
21 Sestdiena
22 Svētdiena
23 Pirmdiena

08:10

Nodarbība par digitālo pratību audzināšanas jomā "Par iekšējo spēku, kur to ņemt, kā stiprināt sevi un citus".

Tiešsaistē A.Ozoliņa

15:30

Pedagoģiskās padomes sēde par 7. klašu adaptācijas procesu ģimnāzijā.

Attālināti I. Liepa-Nagle

24 Otrdiena
25 Trešdiena

09:00 - 09:40

Instruktāža par valsts pārbaudes darbu kārtošanu 2020./2021. mācību gadā. 12.A2 klase

Attālināti A.Spirģe

14:00 - 14:40

Instruktāža par valsts pārbaudes darbu kārtošanu 2020./2021. mācību gadā. 12.M klase

Attālināti A.Spirģe

15:30 - 17:00

Jelgavas Prātnieku laboratorijas nodarbība tiešsaistē.

Tiešsaistē K. Daģis

26 Ceturtdiena

09:50

Akcijas "Atpakaļ uz skolu"ietvaros tikšanās ar ģimnāzijas absolventi-stomatoliģi un RSU pasniedzēju Ilzi Maldupu. Tiešsaistē.

M.Asarīte

27 Piektdiena
28 Sestdiena
29 Svētdiena
30 Pirmdiena

08:10 - 08:50

Mācību jomu sanāksmes.

Attālināti. Jomu vadītāji.

11:30 - 11:50

Instruktāža par valsts pārbaudes darbu kārtošanu 2020./2021. mācību gadā. 9.D klase

Tiešsaistē I.Liepa-Nagle

14:00 - 14:20

Instruktāža par valsts pārbaudes darbu kārtošanu 2020./2021. mācību gadā. 9.M2 klase

Tiešsaistē I. Liepa-Nagle

15:30 - 17:00

Pedagoģiskās padomes sēde par 10. klašu adaptācijas procesu ģimnāzijā.

attālināti A. Spirģe