search
01 Pirmdiena

15:30 - 17:00

Skolotāju informatīvā sanāksme, pēc tam - darbs jomās.

Tiešsaiste I.Bandeniece, jomu koordinatori

02 Otrdiena

16:00

Skolēnu padomes sēde.

Attālināti. M.Asarīte

03 Trešdiena

15:30 - 17:00

Jelgavas Prātnieku laboratorijas nodarbība.

Tiešsaistē K. Daģis

04 Ceturtdiena
05 Piektdiena
06 Sestdiena
07 Svētdiena
08 Pirmdiena

08:10 - 08:50

Sanāksme jomu un caurviju koordinatoriem

Tiešsaiste E.Slokenberga

15:30

Skolotāju sadarbība jomās

Tiešsaiste Jomu koordinatori

09 Otrdiena

16:00

Skolēnu padomes sēde.

Attālināti. M.Asarīte

10 Trešdiena
11 Ceturtdiena
12 Piektdiena
13 Sestdiena
14 Svētdiena
15 Pirmdiena
16 Otrdiena
17 Trešdiena
18 Ceturtdiena
19 Piektdiena
20 Sestdiena
21 Svētdiena
22 Pirmdiena
23 Otrdiena

16:00

Jelgavas skolu skolēnu pašpārvalžu seminārs "Skolēnu pašpārvaldes darbības iespējas attālinātajā mācību procesā".

Attālināti. M.Asarīte, skolēnu padome

24 Trešdiena
25 Ceturtdiena
26 Piektdiena
27 Sestdiena
28 Svētdiena
29 Pirmdiena
30 Otrdiena
31 Trešdiena