search
01 Otrdiena

15:30

Skolēnu padomes sēde.

Attālināti M.Asarīte

02 Trešdiena

08:15 - 08:35

Instruktāža par valsts pārbaudes darbu kārtošanu 2020./2021. mācību gadā. 9.A klase

Tiešsaistē I. Liepa-Nagle

08:35 - 08:55

Instruktāža par valsts pārbaudes darbu kārtošanu 2020./2021. mācību gadā. 9.M1 klase

Tiešsaistē I. Liepa-Nagle

14:50 - 15:10

Instruktāža par valsts pārbaudes darbu kārtošanu 2020./2021. mācību gadā. 9.B klase

Tiešsaistē I. Liepa-Nagle

15:30 - 17:00

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība tiešsaistē.

Tiešsaistē K. Daģis

03 Ceturtdiena
04 Piektdiena
05 Sestdiena
06 Svētdiena
07 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

https://virtualaskola.lv I.Bandeniece

15:30

Skolotāju sanāksme.

https://virtualaskola.lv I.Bandeniece

08 Otrdiena

10:40

Skolēnu tikšanās ar skolas absolventu-ķīmijas doktoru Arti Kinēnu akcijas""Atpakaļ uz skolu" ietvaros.

Tiešsaiste M.Asarīte

16:00

Skolēnu padomes sēde.

Attālināti M.Asarīte

09 Trešdiena

15:30 - 17:00

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība tiešsaistē.

Tiešsaistē K. Daģis

10 Ceturtdiena
11 Piektdiena
12 Sestdiena
13 Svētdiena
14 Pirmdiena

08:10 - 08:50

Skolotāju sanāksme jomās tiešsaistē.

09:00

Administrācijas sanāksme

https://virtualaskola.lv I.Bandeniece

15:30

Caurviju koordinatoru sanāksme

Tiešsaistē E.Slokenberga

15 Otrdiena
16 Trešdiena

17:30

7.M2 klases vecāku sapulce

Tiešsaistē A. Petrago

17 Ceturtdiena

16:00

Skolēnu padomes sēde.

Attālināti M.Asarīte

18 Piektdiena

-- : --

1.semestra noslēguma diena.

Attālināti Klašu audzinātāji

19 Sestdiena
20 Svētdiena
21 Pirmdiena
22 Otrdiena
23 Trešdiena
24 Ceturtdiena
25 Piektdiena
26 Sestdiena
27 Svētdiena
28 Pirmdiena
29 Otrdiena
30 Trešdiena
31 Ceturtdiena