search
01 Pirmdiena

15:30 - 17:00

Skolotāju informatīvā sanāksme, pēc tam - darbs jomās.

Tiešsaiste I.Bandeniece, jomu koordinatori

02 Otrdiena

16:00

Skolēnu padomes sēde.

Attālināti. M.Asarīte

03 Trešdiena

15:30 - 17:00

Jelgavas Prātnieku laboratorijas nodarbība.

Tiešsaistē K. Daģis

04 Ceturtdiena
05 Piektdiena
06 Sestdiena
07 Svētdiena
08 Pirmdiena

08:10 - 08:50

Sanāksme jomu un caurviju koordinatoriem

Tiešsaiste E.Slokenberga

15:30

Skolotāju sadarbība jomās

Tiešsaiste Jomu koordinatori

09 Otrdiena

16:00

Skolēnu padomes sēde.

Attālināti. M.Asarīte

10 Trešdiena

18:00

8.A1 klases skolēnu vecāku sapulce.

Tiešsaiste D. Launaga

11 Ceturtdiena
12 Piektdiena
13 Sestdiena
14 Svētdiena
15 Pirmdiena
16 Otrdiena
17 Trešdiena

18:00

8.A2 klases skolēnu vecāku sapulce.

Tiešsaiste I. Zastavņecka

18 Ceturtdiena

19:00 - 20:00

Nodarbība 7.-9. klašu vecākiem par atkarību.

Attālināti. S.Ločmele, M.Asarīte

19 Piektdiena
20 Sestdiena
21 Svētdiena
22 Pirmdiena

15:30

Sadarbība jomās

Tiešsaiste Jomu koordinatori

23 Otrdiena

16:00

Jelgavas skolu skolēnu pašpārvalžu seminārs "Skolēnu pašpārvaldes darbības iespējas attālinātajā mācību procesā".

Attālināti. M.Asarīte, skolēnu padome

24 Trešdiena

11:30

7.m2,7.u2,,9.a,9.b,9.d,9.m1,9.m2 klašu skolēnu tikšanās ar veselīga dzīvesveida atbalstītāju Kasparu Zlidni.

Attālināti. I.Jankeviča

15:30

Jelgavas Prātnieku laboratorijas nodarbība.

Tiešsaistē K. Daģis

25 Ceturtdiena

12:20

10. un 11. klašu skolēnu tikšanās ar psihiatru-skolas absolventi Lieni Sīli "Kā saglabāt garīgo veselību".

Attālināti. J.Beitāne, M.Asarīte

16:00

Tikšanās ar grāmatas par audzināšanas jautājumiem "13 - mans laimīgais skaitlis” autori Māru Ozolu.

Attālināti. M.Asarīte

26 Piektdiena
27 Sestdiena
28 Svētdiena
29 Pirmdiena

08:10 - 08:50

Sanāksme jomu un caurviju koordinatoriem

Tiešsaiste. virtualaskola.lv E.Slokenberga

15:30

Skolotāju sanāksme - uzņemšanas kārtība 2021./2022. m.g.

https://virtualaskola.lv

30 Otrdiena

16:00

Skolēnu padomes sēde.

Attālināti. M.Asarīte

31 Trešdiena