search

Antra Akermane

63007754

Sekretāre

Irina Anaškāne

Apkopēja

Andis Anškins

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 Sporta halle

Andrejs Anufrijevs

Ģeogrāfija

Konsultācijas
Piektdiena 14:50 - 15:40 320. kabinets

Marita Asarīte

63023335

marita.asarite@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. audzināšanas darbā

Latviešu valoda, Literatūra

Inese Bandeniece

63023373

inese.bandeniece@izglitiba.jelgava.lv

Direktore

Jeļena Beitāne

Karjeras konsultants

Soc.zinības

Konsultācijas
Pirmdiena 13:00 - 14:00 302. kabinets
Otrdiena 13:00 - 14:00 302. kabinets

Mārtiņš Beitāns

63023326

Programmēšana I, Informātika, Datorika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:30

Daina Blūma

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Kulturoloģija

Konsultācijas
Trešdiena 14:00 - 15:00 315. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 16:00 315. kabinets Pārbaudes darbu rakstīšana un pārrakstīšana
Piektdiena 11:20 - 12:10 114. kabinets ZPD

Kristīne Bļujus

Teātra māksla, Latviešu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 115. kabinets Darbs ar talantīgajiem skolēniem
Ceturtdiena 14:50 - 16:50 115. kabinets Konsultācijas
Piektdiena 14:50 - 15:30 115. kabinets Pārbaudes darbu rakstīšana un pārrakstīšana

Jānis Brente

Ekonomika, Latv. un pas. vēsture, Politika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:50 - 15:30 120. kabinets

Biruta Brente

Latvijas vēsture, Pasaules vēsture

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:30 120. kabinets
Trešdiena 14:40 - 15:50 116.kabinets

Diāna Buša

Matemātika (I), Matemātika I, Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:35 - 17:00 221. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 17:00 221. kabinets
Piektdiena 15:40 - 16:20 221. kabinets

Raimonds Ciršs

Dizains un tehnoloģijas, Inženierzinības, Mājturība, Tehniskā grafika

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:40 - 15:40 Mājt.z.
Piektdiena 14:40 - 15:40 Mājt.z.

Baiba Daģe

Fizika I, Fizika

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 16:20 316. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 16:10 316. kabinets

Kārlis Daģis

Fizika I, Inženierzinības (I), Inženierzinības, Fizika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 317. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 317. kabinets

Silva Sandra Dārzniece

Mājturība

Konsultācijas
Otrdiena 14:00 - 14:55 Mājt.m.

Regina Detlava

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 148. kabinets

Gunita Draveniece

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Irēna Dukule

Ekonomika, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Trešdiena 14:00 - 15:30 319. kabinets
Ceturtdiena 15:00 - 15:30 320. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 319. kabinets

Jānis Dūrējs

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 219. kabinets
Trešdiena 14:30 - 16:30 219. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 219. kabinets

Tamāra Dzidzēviča

Vācu valoda

Konsultācijas
Piektdiena 07:30 - 08:00 139. kabinets
Piektdiena 14:40 - 15:10 139. kabinets

Krista Eglīte

Matemātika (I), Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:40 224. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 16:40 224. kabinets
Piektdiena 14:50 - 15:30 224. kabinets

Eva Ezeraša

Bioloģija

Leons Felšavs

Tehniskais strādnieks

Agnese Freiberga

Ķīmija I, Ķīmija

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:30 311. kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:20 311. kabinets Kontroldarbu rakstīšana/pārrakstīšana

Anastasija Geraseva

Ķīmija

Jānis Haļzovs

Bioloģija I, Cilv. un vide (I), Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:50 315. kabinets

Maruta Hippe

Apkopēja

Oksana Hohlova

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:35 - 16:35 152. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 16:05 152. kabinets

Judīte Iliško

63023327

judite.ilisko@gmail.com

Psihologs

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 08:00 - 18:00 164. kabinets
Otrdiena 08:00 - 17:00 164. kabinets
Trešdiena 15:00 - 17:00 164. kabinets
Ceturtdiena 08:00 - 17:00 164. kabinets

Elita Indriksone

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 15:40 - 16:20 118. kabinets Pārbaudes darbu rakstīšana, pārrakstīšana
Otrdiena 16:20 - 17:00 118. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 16:10 118. kabinets
Piektdiena 14:50 - 15:30 118. kabinets

Irina Ivanova

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:35 - 16:35 154. kabinets
Ceturtdiena 07:35 - 08:05 154. kabinets

Inita Jankeviča

Karjeras konsultants

Datorika

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:00 - 14:40 302. kabinets

Arta Jurgenovska

Mūzika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:30
Trešdiena 13:50 - 14:45

Gunta Kampāne

Apkopēja

Kārlis Kaņepons

Laborants

Inta Klausa

Skolas inspektore

Andris Klauss

Ēkas dežurants

Ingūna Kopštāle

Ķīmija I, Cilv. un vide (I), Ķīmija

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 312. kabinets
Piektdiena 14:50 - 15:30 312. kabinets

Ingus Kopštāls

Laborants

Elena Kosheleva

Krievu valoda

Ilva Krave

Datorika (I), Datorika

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:10 223. kabinets

Liene Krieviņa

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 220.kabinets
Trešdiena 14:40 - 15:30
Trešdiena 15:30 - 16:40 220.kabinets

Ilvija Ķelpe

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:40 - 16:25 158. kabinets
Ceturtdiena 15:40 - 16:40 158. kabinets

Jānis Ķusis

Vēsture un sociālās zinātnes I, Latv. un pas. vēsture, Soc.zinības

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 17:00 121. kabinets

Dace Launaga

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:20 149. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:20 149. kabinets

Antra Leite-Straume

Ilze Liepa-Nagle

63007755

Dir. v. izglītības darbā

Angļu valoda

Santa Ločmele

63023321

Sociālais pedagogs

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 08:00 - 18:00
Otrdiena 08:00 - 15:00
Trešdiena 08:00 - 15:00
Ceturtdiena 08:00 - 14:00

Ilva Logina

63023325

ilva.logina@izglitiba.jelgava.lv

Bibliotekāre

Iveta Lokmane - Šabovica

Angļu valoda I, Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:20 159. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:20 159. kabinets

Artūrs Lukjanovs

Angļu valoda I, Angļu valoda, Psiholoģija

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 15:40 170. kabinets
Trešdiena 15:40 - 16:30 170. kabinets

Inta Ļaudama

Latviešu valoda

Konsultācijas
Pirmdiena 14:00 - 14:40 116.kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 116.kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:30 116.kabinets

Laila Nagle

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Pirmdiena 15:40 - 17:40 Sporta halle

Marija Nelsone

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Pirmdiena 14:50 - 15:30 Sporta halle
Otrdiena 15:30 - 16:10 Sporta halle
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 Sporta halle

Reinis Nikuļcevs

Laima Ozoliņa

Skolas muzeja speciāliste

Agita Ozoliņa

Angļu valoda

Uģis Ozols

Inženierzinības, Fizika

Jānis Ozols

Laborants

Anda Paņuhno

Angļu valoda I, Angļu valoda, Franču valoda (I)

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 15:35 169. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 16:15 169. kabinets

Uģis Pekša

Datorika (I), Datorika

Konsultācijas
Piektdiena 15:00 - 15:40 223. kabinets

Anna Petrago

Matemātika (I), Matemātika

Konsultācijas
Trešdiena 14:40 - 16:30 217. kabinets
Ceturtdiena 14:40 - 16:00 217. kabinets

Benita Pļavniece

Apkopēja

Mikus Podkalns

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 17:00 Sporta halle

Arvīds Prančs

63023330

arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. IT jomā

Datorika (I), Programmēšana

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:00 222. kabinets

Kristīne Pugeja

Angļu valoda I, Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:40 - 16:20 160. kabinets
Trešdiena 14:50 - 15:50 160. kabinets

Sandra Rubule

Matemātika I, Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 15:30 218. kabinets 12.a2
Otrdiena 15:35 - 16:25 218. kabinets 10.m
Ceturtdiena 14:40 - 15:30 218. kabinets 11.m
Ceturtdiena 15:35 - 16:25 218. kabinets 10.i

Ilze Rumbeniece

Ģeogrāfija I, Ekonomika, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 320. kabinets
Piektdiena 14:00 - 16:00 320. kabinets

Liene Sabule

Bioloģija I, Cilv. un vide (I), Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:30 313. kabinets
Trešdiena 14:50 - 15:30 314. kabinets
Piektdiena 15:40 - 16:20 314. kabinets Kontroldarbu rakstīšana/pārrakstīšana

Artūrs Sebris

Evija Slokenberga

63023324

Dir. v. metodiskajā darbā

Pieņemšanas laiki
Trešdiena 111. kabinets

Matemātika

Alda Spirģe

63007755

alda.spirge@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. izglītības darbā

Inga Strode

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:30 117. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 16:30 117. kabinets

Artūrs Strods

63023316, 22315121

arturs.strods@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. admin. saimn. darbā

Tamāra Šavļuka

Krievu valoda

Vija Šmigina

Garderobiste

Igors Timohins

Tehniskais strādnieks

Svetlana Timpere

Apkopēja

Sanita Titova

Dizains un tehnoloģijas, Mājturība

Konsultācijas
Trešdiena 14:00 - 15:00 Mājt.m.
Ceturtdiena 14:40 - 15:40 Mājt.m.

Mārtiņš Tomsons

Elizabete Trušule

63023325

elizabete.trusule@izglitiba.jelgava.lv

Bibliotēkas vadītāja

Biruta Turlava

Vēsture un sociālās zinātnes I, Latv. un pas. vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 15:30 121. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 15:30 121. kabinets
Piektdiena 14:50 - 16:50 121. kabinets

Vilhems Georgs Vācietis

Ramona Vaļģe

Vācu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:35 - 16:05 162. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 16:05 162. kabinets

Biruta Vasiljeva

Apkopēja

Liene Veģere

Radošās industrijas (I), Vizuālā māksla

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 16:00 113. kabinets
Piektdiena 14:40 - 15:20 113. kabinets

Kristaps Veršūns

Fizika

Inga Viļumsone

Programmēšana I, Informātika, Datorika

Ērika Vītola

Ēkas dežurants

Tamāra Votčele

Krievu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 15:30 148. kabinets

Anna Zaiceva

Apkopēja

Aina Zaķe

Apkopēja

Ina Zastavņecka

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Pirmdiena 14:00 - 14:40 114. kabinets
Trešdiena 14:00 - 15:20 114. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:40 114. kabinets

Ņina Znotiņa

Ēkas dežurants

Guna Zvirgzdiņa

Apkopēja