search

Antra Akermane

Sekretāre

Andis Anškins

Sports

Marita Asarīte

marita.asarite@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. audzināšanas darbā

Pieņemšanas laiki
Trešdiena 15:00 - 16:30 250. kabinets

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 250. kabinets

Anita Balsa

Sports

Inese Bandeniece

63007754

inese.bandeniece@izglitiba.jelgava.lv

Direktore

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 16:00 - 18:00 252. kabinets

Soc.zinības

Jeļena Beitāne

Karjeras konsultants

Soc.zinības

Mārtiņš Beitāns

Informātika

Daina Blūma

Kulturoloģija, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 146. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 146. kabinets Talantu stunda
Ceturtdiena 14:45 - 15:25 146. kabinets

Biruta Brente

Latv. un pas. vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, Vēsture (I)

Jānis Brente

Ekonomika, Latv. un pas. vēsture, Politika

Raimonds Ciršs

Mājturība, Tehniskā grafika

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 15:05 83. kabinets
Trešdiena 14:45 - 15:25 83. kabinets

Baiba Daģe

Fizika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:40 148. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 148. kabinets

Kārlis Daģis

Fizika

Silva Sandra Dārzniece

Mājturība

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 289. kabinets
Ceturtdiena 08:00 289. kabinets Talantu stunda

Regina Detlava

Krievu valoda

Gunita Draveniece

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 251. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 16:10 251. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 251. kabinets Talantu stunda

Irēna Dukule

Ekonomika, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 16:05 253. kabinets

Jānis Dūrējs

Matemātika, Datorpratība (I)

Konsultācijas
Otrdiena 14:30 - 15:50 322-3. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 322-3. kabinets Talantu stunda
Piektdiena 14:30 - 15:20 322-3. kabinets

Tamāra Dzidzēviča

Vācu valoda

Agnese Freiberga

Ķīmija

Rihards Goldmanis

26974118

goldmanis.rihards@gmail.com

Datortīkla administrātors

Maruta Hippe

Apkopēja

Oksana Hohlova

Krievu valoda

Judīte Iliško

Psihologs

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 08:00 - 18:00
Otrdiena 08:00 - 17:00
Trešdiena 12:00 - 17:00
Ceturtdiena 08:00 - 14:00

Elita Indriksone

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 246. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 246. kabinets Talantu stunda
Ceturtdiena 14:45 - 16:00 246. kabinets

Irina Ivanova

Krievu valoda

Gunta Kampāne

Garderobiste

Inta Klausa

Skolas inspektore

Aina Kodarāne

Apkopēja

Ingūna Kopštāle

Ķīmija

Jeļena Koroļova

Informātika

Konsultācijas
Otrdiena 16:00 - 17:00 219. kabinets

Sarmīte Krēmere

Vācu valoda

Liene Krieviņa

Matemātika, Datorpratība (I)

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:09 318-2. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:15 318-2. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 318-2. kabinets Talantu stunda

Jānis Ķusis

Latv. un pas. vēsture

Konsultācijas
Trešdiena 16:30 - 17:00 283. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 283. kabinets

Svetlana Lapinska

Apkopēja

Antra Leite-Straume

Ilze Liepa-Nagle

63023373

Dir. v. izglītības darbā

Pieņemšanas laiki
Otrdiena 14:00 - 17:00 252. kabinets

Santa Ločmele

63026091

Sociālais pedagogs

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 08:00 - 16:00 322-5. kabinets
Otrdiena 08:00 - 14:00 322-5. kabinets
Trešdiena 08:00 - 14:00 322-5. kabinets
Ceturtdiena 08:00 - 14:00 322-5. kabinets
Piektdiena 08:00 - 12:00 322-5. kabinets

Ilva Logina

Bibliotekāre

Iveta Lokmane - Šabovica

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 327. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:10 327. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 327. kabinets Talantu stunda

Aina Lučina

Skolas māsa

Artūrs Lukjanovs

Angļu valoda

Signe Lūsiņa

Latviešu valoda, Soc.zinības, Literatūra, Skolas un pilsētas vēsture (I)

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:25 153. kabinets
Ceturtdiena 14:40 - 16:10 153. kabinets

Inta Ļaudama

Latviešu valoda

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 241. kabinets
Ceturtdiena 14:45 - 15:45 145. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 145. kabinets Talantu stunda

Edvīns Ļetko

Fizika

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:45 - 15:25 149. kabinets
Piektdiena 14:45 - 15:25 149. kabinets

Ruta Matrosova

ruta.matrosova@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. metodiskajā darbā

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 15:00 - 17:00 143. kabinets

Laila Nagle

Sports

Konsultācijas
Pirmdiena 15:30 - 16:20 Sporta halle
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 Sporta halle Talantu stunda

Ilmārs Olehno

Tehniskais strādnieks

Līva Ozola

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 16:00 322-4. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:10 326-1. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 326-1. kabinets Talantu stunda
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 326-1. kabinets

Agita Ozoliņa

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:25 - 16:00 245. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 245. kabinets Talantu stunda
Ceturtdiena 14:45 - 15:15 245. kabinets

Laima Ozoliņa

Skolas muzeja speciāliste

Anda Paņuhno

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 326-2. kabinets

Anna Pierhuroviča

Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:50 248. kabinets

Benita Pļavniece

Apkopēja

Arvīds Prančs

63007755

arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. IT jomā

Pieņemšanas laiki
Piektdiena 15:00 - 17:00 318-1. kabinets

Programmēšana

Kristīne Pugeja

Angļu valoda

Ausma Rikaļina

Apkopēja

Ilvija Rikmane

Angļu valoda

Nora Rinkevica

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 16:00 326-1. kabinets

Sandra Rubule

Matemātika

Ilze Rumbeniece

Ekonomika, Ģeogrāfija, Soc.zinības

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 16:30 115. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:05 115. kabinets

Liene Sabule

Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 14:36 - 15:30 247. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 247. kabinets Talantu stunda
Piektdiena 14:35 - 15:30 247. kabinets

Artūrs Sebris

Mūzika

Evija Slokenberga

Dir. v. metodiskajā darbā

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 09:00 - 17:00 143. kabinets

Matemātika

Alda Spirģe

63023373

alda.spirge@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. izglītības darbā

Pieņemšanas laiki
Ceturtdiena 14:00 - 17:00 252. kabinets

Angļu valoda

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 252. kabinets

Inga Strode

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 241. kabinets
Trešdiena 14:45 - 15:25 241. kabinets

Artūrs Strods

63007754, 22315121

arturs.strods@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. admin. saimn. darbā

Lāsma Svikule

Vizuālā māksla

Tamāra Šavļuka

Krievu valoda

Vija Šmigina

Garderobiste

Diāna Špakovska

Matemātika

Anete Štolca

Karjeras konsultants

Bioloģija

Konsultācijas
Trešdiena 14:45 - 15:45 248. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 248. kabinets Talantu stunda

Igors Timohins

Tehniskais strādnieks

Sanita Titova

Mājturība

Elizabete Trušule

63007757

Bibliotekāre

Biruta Turlava

Latv. un pas. vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, Soc.zinības

Ginta Ūlande

Matemātika

Vilhems Georgs Vācietis

Māra Vaickovska

Ieva Vaivode

Angļu valoda

Biruta Vasiljeva

Apkopēja

Ilze Vazdiķe

Filosofija, Kulturoloģija, Psiholoģija

Inga Viļumsone

Informātika

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:25 - 16:59 321. kabinets var meklēt arī ITF fakultātē 34.kab.

Ērika Vītola

Ēkas dežurante

Tamāra Votčele

Krievu valoda

Aina Zaķe

Apkopēja

Ņina Znotiņa

Ēkas dežurante

Guna Zvirgzdiņa

Apkopēja