search

Antra Akermane

Sekretāre

Andis Anškins

Sports

Marita Asarīte

marita.asarite@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. audzināšanas darbā

Pieņemšanas laiki
Trešdiena 15:00 - 16:30 250. kabinets

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 250. kabinets

Anita Balsa

Sports

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:20 Sporta halle

Inese Bandeniece

63007754

inese.bandeniece@izglitiba.jelgava.lv

Direktore

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 16:00 - 17:00 252. kabinets

Jeļena Beitāne

Karjeras konsultants

Soc.zinības

Konsultācijas
Otrdiena 14:00 - 16:00 322-1. kabinets

Mārtiņš Beitāns

Informātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:00 - 16:00 324. kabinets
Piektdiena 14:00 - 16:00 324. kabinets

Daina Blūma

Kulturoloģija, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Pirmdiena 14:30 - 15:30 146. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:30 146. kabinets
Ceturtdiena 14:30 - 15:30 146. kabinets Talantu stunda

Biruta Brente

Latv. un pas. vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, Vēsture (I)

Konsultācijas
Pirmdiena 15:30 - 16:15 325. kabinets
Otrdiena 15:30 - 16:30 325. kabinets

Jānis Brente

Ekonomika, Latv. un pas. vēsture, Politika

Konsultācijas
Pirmdiena 15:30 - 16:30 150. kabinets Pedagoģisko sēžu dienās - pēc sēdes

Raimonds Ciršs

Mājturība, Tehniskā grafika

Konsultācijas
Trešdiena 14:45 - 15:45 83. kabinets

Baiba Daģe

Fizika

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 16:30 151. kabinets CE konsultācija
Trešdiena 15:25 - 16:05 148. kabinets Talantu stunda

Kārlis Daģis

Robotika - mehānika (I), Fizika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:00 149. kabinets

Silva Sandra Dārzniece

Mājturība

Konsultācijas
Otrdiena 14:15 - 15:00 289. kabinets

Regina Detlava

Krievu valoda

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:40 156. kabinets

Gunita Draveniece

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 251. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 251. kabinets Talantu stunda
Ceturtdiena 14:50 - 16:10 251. kabinets

Irēna Dukule

Ekonomika, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 253. kabinets
Trešdiena 14:45 - 16:01 253. kabinets
Ceturtdiena 15:25 - 16:05 253. kabinets Talantu stunda

Jānis Dūrējs

Matemātika, Datorpratība (I)

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:30 322-3. kabinets Talantu stunda
Otrdiena 14:40 - 16:00 322-3. kabinets
Trešdiena 15:25 - 16:15 322-3. kabinets

Tamāra Dzidzēviča

Vācu valoda

Konsultācijas
Pirmdiena 15:30 - 16:10 155. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:10 155. kabinets
Piektdiena 13:05 - 13:45 155. kabinets Talantu stunda

Agnese Freiberga

Ķīmija

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 85. kabinets Talantu stunda
Ceturtdiena 15:30 - 16:20 85. kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:20 85. kabinets CE 12. klasēm

Rihards Goldmanis

26974118

goldmanis.rihards@gmail.com

Datortīkla administrātors

Maruta Hippe

Apkopēja

Oksana Hohlova

Krievu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:25 - 16:20 157. kabinets

Judīte Iliško

Psihologs

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 08:00 - 13:00 322-5. kabinets
Otrdiena 08:00 - 15:30 322-5. kabinets
Trešdiena 08:00 - 13:00 322-5. kabinets
Ceturtdiena 08:00 - 15:30 322-5. kabinets
Piektdiena 08:00 - 13:00 322-5. kabinets

Elita Indriksone

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:45 - 16:05 246. kabinets
Piektdiena 14:45 - 15:25 246. kabinets Talantu stunda
Piektdiena 13:55 - 14:35 246. kabinets

Irina Ivanova

Krievu valoda

Konsultācijas
Pirmdiena 07:30 - 08:10 154. kabinets
Trešdiena 15:25 - 16:45 154. kabinets
Ceturtdiena 14:45 - 15:25 154. kabinets Talantu stunda

Gunta Kampāne

Garderobiste

Inta Klausa

Skolas inspektore

Aina Kodarāne

Apkopēja

Ingūna Kopštāle

Ķīmija

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:20 276. kabinets Talantu stunda
Trešdiena 14:40 - 16:20 276. kabinets

Jeļena Koroļova

Informātika

Konsultācijas
Otrdiena 16:00 - 17:00 219. kabinets

Sarmīte Krēmere

Vācu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:25 - 16:05 151. kabinets

Liene Krieviņa

Matemātika, Datorpratība (I)

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 16:00 318-2. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:00 318-2. kabinets
Ceturtdiena 13:55 - 16:00 318-2. kabinets Talantu stunda (2. un 4. mēneša ned.)

Jānis Ķusis

Latv. un pas. vēsture

Konsultācijas
Ceturtdiena 16:30 - 17:15 283. kabinets

Svetlana Lapinska

Apkopēja

Antra Leite-Straume

Ilze Liepa-Nagle

63023373

Dir. v. izglītības darbā

Pieņemšanas laiki
Otrdiena 14:00 - 17:00 252. kabinets

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 15:25 252. kabinets Talantu stunda

Santa Ločmele

63026091

Sociālais pedagogs

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 08:00 - 17:00 322-5. kabinets
Otrdiena 08:00 - 14:00 322-5. kabinets
Trešdiena 08:00 - 14:00 322-5. kabinets
Ceturtdiena 08:00 - 14:00 322-5. kabinets
Piektdiena 08:00 - 11:00 322-5. kabinets

Iveta Lokmane - Šabovica

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 327. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:10 327. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 327. kabinets Talantu stunda

Aina Lučina

Skolas māsa

Artūrs Lukjanovs

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 323. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:10 323. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 323. kabinets Talantu stunda

Signe Lūsiņa

Latviešu valoda, Soc.zinības, Literatūra, Skolas un pilsētas vēsture (I)

Konsultācijas
Otrdiena 13:45 - 15:25 153. kabinets
Piektdiena 14:35 - 15:25 153. kabinets
Piektdiena 15:25 - 16:05 153. kabinets Talantu stunda

Inta Ļaudama

Latviešu valoda

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 246. kabinets
Otrdiena 14:45 - 15:45 145. kabinets
Ceturtdiena 14:45 - 15:25 145. kabinets

Edvīns Ļetko

Fizika

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:45 - 15:25 149. kabinets
Piektdiena 14:45 - 15:25 149. kabinets

Ruta Matrosova

ruta.matrosova@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. metodiskajā darbā

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 15:00 - 17:00 143. kabinets

Laila Nagle

Sports

Konsultācijas
Pirmdiena 15:30 - 16:20 Sporta halle
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 Sporta halle Talantu stunda

Ilmārs Olehno

Tehniskais strādnieks

Līva Ozola

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 16:00 322-4. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:50 326-1. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 326-1. kabinets Talantu stunda

Agita Ozoliņa

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:25 - 16:00 245. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 245. kabinets Talantu stunda
Ceturtdiena 14:45 - 15:15 245. kabinets

Laima Ozoliņa

Skolas muzeja speciāliste

Anda Paņuhno

Angļu valoda

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:45 - 15:30 326-2. kabinets Talantu stunda
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 326-2. kabinets

Uģis Pekša

Informātika

Konsultācijas
Piektdiena 10:35 - 11:05 324. kabinets

Anna Pierhuroviča

Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:50 248. kabinets

Benita Pļavniece

Apkopēja

Vineta Pranča

vineta.pranca@izglitiba.jelgava.lv

Bibliotekāre

Arvīds Prančs

63007755

arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. IT jomā

Pieņemšanas laiki
Piektdiena 15:00 - 17:00 318-1. kabinets

Programmēšana

Konsultācijas
Trešdiena 15:25 - 16:00 318-1. kabinets
Trešdiena 14:45 - 15:25 321. kabinets Talantu stunda

Kristīne Pugeja

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 244. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 244. kabinets

Ausma Rikaļina

Apkopēja

Ilvija Rikmane

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 15:30 249. kabinets
Trešdiena 15:00 - 16:10 249. kabinets

Nora Rinkevica

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 16:00 326-1. kabinets

Sandra Rubule

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 15:25 322-2. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:55 322-2. kabinets

Ilze Rumbeniece

Ekonomika, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:40 115. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:45 115. kabinets Eksāmenam

Liene Sabule

Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 14:35 - 16:00 247. kabinets gatavošanās CE 12.klasēm
Piektdiena 14:40 - 15:20 247. kabinets Talantu stunda
Piektdiena 14:35 - 16:00 247. kabinets

Artūrs Sebris

Mūzika

Evija Slokenberga

Dir. v. metodiskajā darbā

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 09:00 - 17:00 143. kabinets

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 143. kabinets

Alda Spirģe

63023373

alda.spirge@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. izglītības darbā

Pieņemšanas laiki
Ceturtdiena 14:00 - 17:00 252. kabinets

Angļu valoda

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 252. kabinets

Inga Strode

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 241. kabinets
Trešdiena 14:45 - 15:25 241. kabinets

Artūrs Strods

63007754, 22315121

arturs.strods@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. admin. saimn. darbā

Lāsma Svikule

Vizuālā māksla

Konsultācijas
Otrdiena 14:35 - 16:00 150. kabinets

Tamāra Šavļuka

Krievu valoda

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 158. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 16:15 158. kabinets
Ceturtdiena 14:46 - 15:25 158. kabinets Talantu stunda

Vija Šmigina

Garderobiste

Diāna Špakovska

Matemātika

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 17:00 318-2. kabinets
Ceturtdiena 14:45 - 16:00 318-2. kabinets

Anete Štolca

Karjeras konsultants

Bioloģija

Konsultācijas
Trešdiena 14:45 - 15:25 248. kabinets Talantu stunda
Trešdiena 13:55 - 14:45 248. kabinets
Piektdiena 07:40 - 08:10 248. kabinets

Igors Timohins

Tehniskais strādnieks

Sanita Titova

Mājturība

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 15:25 83. kabinets Talantu stunda
Ceturtdiena 15:25 83. kabinets

Elizabete Trušule

elizabete.trusule@izglitiba.jelgava.lv

Bibliotēkas vadītāja

Biruta Turlava

Latv. un pas. vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, Soc.zinības

Konsultācijas
Piektdiena 14:45 - 16:05 320. kabinets

Ginta Ūlande

Matemātika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 322-4. kabinets
Trešdiena 15:25 - 16:25 322-4. kabinets
Piektdiena 15:25 - 16:15 322-4. kabinets Talantu stunda

Vilhems Georgs Vācietis

Māra Vaickovska

Ieva Vaivode

Angļu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:25 - 16:30 319. kabinets

Biruta Vasiljeva

Apkopēja

Inga Viļumsone

Informātika

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:45 - 15:25 321. kabinets var meklēt arī ITF fakultātē 34.kab.

Ērika Vītola

Ēkas dežurante

Tamāra Votčele

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 14:00 - 15:40 156. kabinets

Aina Zaķe

Apkopēja

Ņina Znotiņa

Ēkas dežurante

Guna Zvirgzdiņa

Apkopēja