search

Antra Akermane

63007754

Sekretāre

Andis Anškins

Sports

Marita Asarīte

marita.asarite@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. audzināšanas darbā

Pieņemšanas laiki
Trešdiena 15:00 - 16:30 250. kabinets

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 250. kabinets

Anita Balsa

Sports

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:00 - 16:30 Sporta halle

Inese Bandeniece

63023373

inese.bandeniece@izglitiba.jelgava.lv

Direktore

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 16:00 - 17:00 252. kabinets

Mārtiņš Beitāns

Informātika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:00 - 15:30 318-1. kabinets
Ceturtdiena 01:00 - 16:00 318-1. kabinets Iepriekš sazinoties skolā vai e-klasē.
Piektdiena 01:00 - 16:00 318-1. kabinets Iepriekš sazinoties skolā vai e-klasē.

Daina Blūma

Kulturoloģija, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Trešdiena 15:25 - 17:00 146. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 146. kabinets Talantu stunda
Ceturtdiena 15:25 - 17:00 146. kabinets

Jānis Brente

Ekonomika, Latv. un pas. vēsture, Politika

Konsultācijas
Trešdiena 14:45 - 16:00 151. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 Talantu stunda

Biruta Brente

Latv. un pas. vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, Vēsture (I)

Konsultācijas
Trešdiena 14:40 - 16:10 325. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 325. kabinets Talantu stunda

Raimonds Ciršs

Mājturība, Tehniskā grafika

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:10 83. kabinets
Ceturtdiena 14:45 - 15:25 83. kabinets

Baiba Daģe

Fizika

Konsultācijas
Otrdiena 14:35 - 15:25 148. kabinets
Trešdiena 15:25 - 16:30 148. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 148. kabinets Talantu stunda

Kārlis Daģis

Robotika - mehānika (I), Fizika

Konsultācijas
Trešdiena 14:45 - 15:30 149. kabinets
Ceturtdiena 14:45 - 16:15 149. kabinets

Silva Sandra Dārzniece

Mājturība

Konsultācijas
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 Talantu stunda

Regina Detlava

Krievu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:20 - 16:00 156. kabinets

Gunita Draveniece

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25
Trešdiena 15:25 - 16:05 253. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 145. kabinets Talantu stunda
Ceturtdiena 15:25 - 16:45 145. kabinets

Irēna Dukule

Ekonomika, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 16:10 253. kabinets
Trešdiena 14:45 - 16:10 253. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 253. kabinets Talantu stunda

Jānis Dūrējs

Matemātika, Datorpratība (I)

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:20 322-3. kabinets
Trešdiena 14:40 - 15:20 322-3. kabinets
Ceturtdiena 14:40 - 15:20 322-3. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 322-3. kabinets Talantu stunda
Piektdiena 14:40 - 15:20 322-3. kabinets

Tamāra Dzidzēviča

Vācu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:40 155. kabinets

Agnese Freiberga

Ķīmija

Konsultācijas
Trešdiena 14:40 - 16:10 85. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 85. kabinets Talantu stunda

Maruta Hippe

Apkopēja

Oksana Hohlova

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:20 157. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:20 157. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 157. kabinets Talantu stunda

Judīte Iliško

Psihologs

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 08:00 - 16:30 322-5. kabinets
Otrdiena 08:00 - 15:00 322-5. kabinets
Trešdiena 08:00 - 14:00 322-5. kabinets
Ceturtdiena 08:00 - 14:30 322-5. kabinets
Piektdiena 11:00 - 13:00 322-5. kabinets

Elita Indriksone

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 246. kabinets
Otrdiena 15:35 - 16:55 246. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 16:15 246. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 246. kabinets Talantu stunda

Irina Ivanova

Krievu valoda

Konsultācijas
Pirmdiena 07:30 - 08:10 154. kabinets
Trešdiena 14:40 - 16:00 154. kabinets

Andris Jansons

Mūzika

Konsultācijas
Pirmdiena 15:30 - 16:10 153. kabinets

Gunta Kampāne

Garderobiste

Inta Klausa

Skolas inspektore

Aina Kodarāne

Apkopēja

Ingūna Kopštāle

Ķīmija

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:40 - 16:40 276. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 276. kabinets Talantu stunda

Ingus Kopštāls

Laborants

Sarmīte Krēmere

Vācu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 151. kabinets

Liene Krieviņa

Matemātika, Datorpratība (I)

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 318-2. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:10 318-2. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 318-2. kabinets Talantu stunda
Piektdiena 14:45 - 15:25 318-2. kabinets

Jānis Ķusis

Latv. un pas. vēsture

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:15 320. kabinets

Svetlana Lapinska

Apkopēja

Antra Leite-Straume

Ilze Liepa-Nagle

63023373

Dir. v. izglītības darbā

Pieņemšanas laiki
Otrdiena 14:00 - 17:00 252. kabinets

Angļu valoda

Santa Ločmele

63026091

Sociālais pedagogs

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 08:00 - 17:00 322-5. kabinets
Otrdiena 08:00 - 14:00 322-5. kabinets
Trešdiena 08:00 - 14:00 322-5. kabinets
Ceturtdiena 08:00 - 14:00 322-5. kabinets
Piektdiena 08:00 - 11:00 322-5. kabinets

Iveta Lokmane - Šabovica

Angļu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:15 327. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 327. kabinets Talantu stunda

Aina Lučina

Skolas māsa

Artūrs Lukjanovs

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 16:15 323. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 323. kabinets Talantu stunda

Signe Lūsiņa

Latviešu valoda, Soc.zinības, Literatūra, Skolas un pilsētas vēsture (I)

Konsultācijas
Ceturtdiena 13:45 - 14:55 153. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 153. kabinets Talantu stunda
Piektdiena 15:25 - 17:00 153. kabinets

Inta Ļaudama

Latviešu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 16:05 251. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 251. kabinets Talantu stunda
Ceturtdiena 14:45 - 15:25 251. kabinets
Piektdiena 14:45 - 15:25 251. kabinets

Edvīns Ļetko

Fizika

Konsultācijas
Trešdiena 15:35 - 16:15 149. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 16:15 149. kabinets
Piektdiena 15:35 - 16:15 149. kabinets

Anna Katrīna Markule

Fizioterapeits

Ruta Matrosova

ruta.matrosova@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. metodiskajā darbā

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 15:00 - 17:00 143. kabinets

Laila Nagle

Sports

Konsultācijas
Pirmdiena 15:40 - 17:00 Sporta halle
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 Sporta halle Talantu stunda

Marija Nelsone

Marija.Nelsone@izglitiba.jelgava.lv

Karjeras konsultants

Sports

Līva Ozola

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 326-1. kabinets
Trešdiena 14:50 - 16:30 326-1. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 326-1. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 326-1. kabinets Talantu stunda

Laima Ozoliņa

Skolas muzeja speciāliste

Agita Ozoliņa

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 14:35 - 16:00 245. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 245. kabinets Talantu stunda

Anda Paņuhno

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 326-2. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 326-2. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 326-2. kabinets Talantu stunda

Uģis Pekša

Informātika

Konsultācijas
Ceturtdiena 07:30 - 08:10 324. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 324. kabinets Talantu stunda

Anna Pierhuroviča

Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 15:00 - 16:30 248. kabinets
Piektdiena 15:00 - 16:00 248. kabinets

Benita Pļavniece

Apkopēja

Vineta Pranča

vineta.pranca@izglitiba.jelgava.lv

Bibliotekāre

Arvīds Prančs

63007755

arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. IT jomā

Pieņemšanas laiki
Piektdiena 15:00 - 17:00 318-1. kabinets

Programmēšana

Konsultācijas
Trešdiena 15:25 - 16:00 318-1. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 321. kabinets Talantu stunda

Kristīne Pugeja

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:35 - 16:15 244. kabinets
Trešdiena 15:35 - 16:15 244. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 244. kabinets Talantu stunda

Ausma Rikaļina

Apkopēja

Ilvija Rikmane

Angļu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:35 249. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 249. kabinets Talantu stunda
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 249. kabinets

Sandra Rubule

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:25 322-2. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:25 322-2. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:25 322-2. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 322-2. kabinets Talantu stunda

Ilze Rumbeniece

Ekonomika, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 115. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 115. kabinets Talantu stunda
Ceturtdiena 15:00 - 16:30 115. kabinets

Liene Sabule

Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 16:00 247. kabinets
Piektdiena 14:45 - 15:25 247. kabinets

Artūrs Sebris

Mūzika

Konsultācijas
Pirmdiena 15:25 - 16:05 145. kabinets
Otrdiena 15:25 - 16:05 145. kabinets

Līva Siliņa

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:25 - 16:05 319. kabinets
Ceturtdiena 15:25 - 16:05 319. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 319. kabinets Talantu stunda

Evija Slokenberga

Dir. v. metodiskajā darbā

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 09:00 - 17:00 143. kabinets

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 15:25 143. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 143. kabinets Talantu stunda

Alda Spirģe

63007755

alda.spirge@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. izglītības darbā

Pieņemšanas laiki
Ceturtdiena 14:00 - 17:00 252. kabinets

Angļu valoda

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:35 - 15:15 247. kabinets

Inga Strode

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 241. kabinets
Trešdiena 14:45 - 15:25 241. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 241. kabinets Talantu stunda
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 241. kabinets

Artūrs Strods

63007754, 22315121

arturs.strods@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. admin. saimn. darbā

Lāsma Svikule

Vizuālā māksla

Konsultācijas
Trešdiena 14:35 - 16:00 150. kabinets
Ceturtdiena 13:55 - 14:35 150. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 150. kabinets Talantu stunda

Tamāra Šavļuka

Krievu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 158. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 158. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 158. kabinets Talantu stunda

Daniels Šīns

Laborants

Vija Šmigina

Garderobiste

Diāna Špakovska

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 17:00 322-4. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:30 322-4. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 322-4. kabinets Talantu stunda

Anete Štolca

Anete.Stolca@izglitiba.jelgava.lv

Karjeras konsultants

Bioloģija

Konsultācijas
Trešdiena 15:25 - 16:55 248. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 248. kabinets Talantu stunda

Igors Timohins

Tehniskais strādnieks

Sanita Titova

Mājturība

Konsultācijas
Ceturtdiena 08:15 - 09:05 83. kabinets

Elizabete Trušule

elizabete.trusule@izglitiba.jelgava.lv

Bibliotēkas vadītāja

Biruta Turlava

Latv. un pas. vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, Soc.zinības

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 320. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 320. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 320. kabinets Talantu stunda

Ginta Ūlande

Matemātika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:35 - 15:15 318-2. kabinets
Otrdiena 15:30 - 16:00 322-4. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 318-2. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 Talantu stunda

Vilhems Georgs Vācietis

Māra Vaickovska

Mūzika

Biruta Vasiljeva

Apkopēja

Inga Viļumsone

Informātika

Konsultācijas
Pirmdiena var meklēt ITF fakultātē 25. vai 34. kab.
Otrdiena 15:25 - 16:05 321. kabinets

Ērika Vītola

Ēkas dežurante

Tamāra Votčele

Krievu valoda

Konsultācijas
Pirmdiena 15:20 - 16:00 156. kabinets

Aina Zaķe

Apkopēja

Nadeem ZIA

Angļu valoda

Konsultācijas
Piektdiena 14:45 - 15:25 245. kabinets

Rūta Ziemele-Sebre

Mūzika

Ņina Znotiņa

Ēkas dežurante

Guna Zvirgzdiņa

Apkopēja