search

Irina Anaškāne

Apkopēja

Iveta Ancāne

Ķīmija II

Konsultācijas
Piektdiena 14:40 - 15:20 315. kabinets

Andis Anškins

Sports un veselība

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 Sporta halle

Marita Asarīte

63023335

marita.asarite@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. audzināšanas darbā

Pieņemšanas laiki
Otrdiena 15:00 - 16:30

Zaiga Atelbauere

Biznesa vadība, Angļu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:35 - 16:30 149. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 16:25 149. kabinets

Inese Bandeniece

63023373

inese.bandeniece@izglitiba.jelgava.lv

Direktore

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 16:00 - 17:00

Sandra Barone

Garderobiste

Mārtiņš Beitāns

63023326

Datorika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:30 - 16:00 138. kabinets

Laima Bērziņa

Programmēšana I, Datorika

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 222. kabinets

Aiva Birne

Ķīmija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 17:00 312. kabinets

Jeļena Bitēna

Apkopējs

Daina Blūma

Kultūras pamati

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 114. kabinets

Kristīne Bļujus

Literatūra I, Publiskā uzstāšanās, Teātra māksla, Latviešu valoda I

Konsultācijas
Otrdiena 16:10 - 16:50 115. kabinets
Trešdiena 14:50 - 16:50 115. kabinets

Biruta Brente

Latv. un pas. vēsture

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:30 120. kabinets
Otrdiena 15:30 - 16:30 120. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:05 120. kabinets

Diāna Buša

I.d.(Matemātika), Matemātika

Konsultācijas
Piektdiena 14:50 - 16:10 221. kabinets

Gunita Butāne

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 116.kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 15:30 116.kabinets

Baiba Daģe

Fizika I, Fizika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 17:00 316. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:40 316. kabinets

Kārlis Daģis

Fizika II, Fizika I, Fizika

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:00 317. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 317. kabinets

Regina Detlava

27408875

Skolas muzeja speciāliste

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 08:00 - 12:00
Trešdiena 12:00 - 15:00
Piektdiena 08:00 - 16:00

Krievu valoda

Gunita Draveniece

Lietišķā latv. valoda, Literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 17:00 119. kabinets
Trešdiena 15:30 - 17:20 119. kabinets

Irēna Dukule

Ģeogrāfija

Konsultācijas
Pirmdiena 14:00 - 14:30 319. kabinets
Otrdiena 15:30 - 16:50 319. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:50 319. kabinets

Jānis Dūrējs

I.d.(Matemātika), Projicēšanas metodes, Matemātika II, Matemātika I, Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:30 219. kabinets
Trešdiena 15:35 - 16:30 219. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 16:30 219. kabinets

Tamāra Dzidzēviča

Vācu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 14:45 - 15:25 139. kabinets

Krista Eglīte

I.d.(Matemātika), Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 15:30 221. kabinets 7.m1
Otrdiena 15:30 - 16:20 221. kabinets 8.u
Ceturtdiena 15:30 - 16:40 221. kabinets 8.klase

Sindija Eiduka

Valsts aizsardzības mācība

Ilona Herca

Apkopēja

Oksana Hohlova

Krievu valoda (B1), Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:35 - 16:55 152. kabinets

Santa Hovarta

63023321

Sociālais pedagogs

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 08:00 - 18:00
Otrdiena 08:00 - 15:00
Trešdiena 08:00 - 15:00
Ceturtdiena 08:00 - 14:00

Ņina Ignatjeva

Apkopēja

Judīte Iliško

63023327

judite.ilisko@gmail.com

Psihologs

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 08:00 - 17:00 164. kabinets
Otrdiena 08:00 - 14:00 164. kabinets
Trešdiena 08:00 - 14:00 164. kabinets
Piektdiena 08:00 - 17:00 164. kabinets

Elita Indriksone

Latv. val. un literatūra II, Literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Trešdiena 15:40 - 17:00 118. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 17:00 118. kabinets

Valentīna Iņķe

Krievu valoda (B1), Krievu valoda

Konsultācijas
Piektdiena 14:50 - 16:15 148. kabinets

Irina Ivanova

Krievu valoda (B1), Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:10 154. kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:10 154. kabinets

Elena Yauna

Apkopēja

Inita Jankeviča

Karjeras konsultants

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 08:00 - 15:00 302. kabinets
Otrdiena 08:00 - 15:00 302. kabinets
Trešdiena 08:00 - 15:00 302. kabinets
Ceturtdiena 08:00 - 15:00 302. kabinets
Piektdiena 08:00 - 15:00 302. kabinets

Datorika

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:50 - 15:30 302. kabinets

Arta Jurgenovska

Mūzika

Konsultācijas
Pirmdiena 15:30 - 16:10 211.kabinets
Otrdiena 14:40 - 16:00 211.kabinets

Natālija Karpova

Apkopēja

Laura Katkeviča

Angļu valoda I (B2), Angļu valoda

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 139. kabinets

Inta Klausa

Apkopēja

Ingūna Kopštāle

I.d.(Cilvēks un vide), Ķīmija I

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:50 311. kabinets
Trešdiena 15:40 - 17:00 311. kabinets

Ingus Kopštāls

Laborants

Romāns Krapausks

Valsts aizsardzības mācība

Liene Krieviņa

I.d.(Matemātika), Matemātika II, Matemātika I, Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 17:10 220.kabinets
Trešdiena 15:30 - 17:10 220.kabinets

Ilvija Ķelpe

Angļu valoda II (C1), Angļu valoda I (B2)

Konsultācijas
Otrdiena 15:40 - 16:25 158. kabinets
Trešdiena 15:40 - 16:20 158. kabinets

Jānis Ķusis

Sociālās zinātnes II, Vēsture un sociālās zinātnes I, Soc.zinības

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 17:40 319. kabinets

Antra Leite-Straume

Ilze Liepa-Nagle

63007755

Dir. v. izglītības darbā

Pieņemšanas laiki
Trešdiena 15:30 - 16:30

Franču valoda (B1)

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:00 - 16:00 213. kabinets

Ilva Logina

63023325

ilva.logina@izglitiba.jelgava.lv

Bibliotekāre

Iveta Lokmane - Šabovica

Angļu valoda I (B2), Angļu valoda

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 16:20 159. kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:20 159. kabinets

Artūrs Lukjanovs

Angļu valoda II (C1), Angļu valoda I (B2), Psiholoģija

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 170. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 170. kabinets

Inta Ļaudama

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:40 - 17:00 116.kabinets
Piektdiena 15:40 - 17:00 115. kabinets

Viktorija Matjuhova

63023323

Medmāsa

Žanna Matvijuka

Valsts aizsardzības mācība

Laila Nagle

Sports un veselība

Konsultācijas
Pirmdiena 14:00 - 15:30 Sporta halle

Jānis Naglis

Sports un veselība

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 17:30 Sporta halle

Kaspars Naglis-Liepa

Vēsture un sociālās zinātnes I

Konsultācijas
Trešdiena 15:00 - 16:00 ESAF Svētes iela 18, 208. telpa.

Kristīne Nagornaja

I.d.(Cilvēks un vide), Bioloģija I, Bioloģija, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Pirmdiena 14:00 - 15:30 315. kabinets
Otrdiena 15:40 - 16:20 315. kabinets
Trešdiena 15:40 - 16:30 315. kabinets

Irina Naruša

Apkopēja

Reinis Nikuļcevs

Laborants

Ineta Paegle

Ēkas dežurants

Anda Paņuhno

Franču valoda (B1), Angļu valoda I (B2), Angļu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:35 - 16:25 169. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 16:25 169. kabinets

Nijole Paskeviča

Apkopēja

Vita Paula

I.d.(Matemātika), Matemātika

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:40 - 15:20 220.kabinets

Arnis Pekša

I.d.(Inženierzinības), Fizika I, Inženierzinības, Fizika, Datorika

Konsultācijas
Trešdiena 15:40 - 17:00 316. kabinets
Ceturtdiena 15:40 - 17:00 316. kabinets

Uģis Pekša

Programmēšana I, Tehniskā grafika, Datorika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 15:50 223. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:10 223. kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:10 223. kabinets

Anna Petrago

I.d.(Matemātika), Matemātika I, Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:00 - 14:40 217. kabinets 10.klase
Trešdiena 15:30 - 16:50 217. kabinets 7.klase
Ceturtdiena 14:50 - 16:30 217. kabinets 11.klase

Mikus Podkalns

Sports un veselība

Konsultācijas
Ceturtdiena 13:00 - 15:30 Sporta halle

Nadīna Anija Poga

Dizains un tehnoloģijas, Datorika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 013.kabinets
Otrdiena 16:10 - 16:40 222. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:10 013.kabinets

Valentīna Popovska

Datortīkla administrātors

Arvīds Prančs

63023330

arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. IT jomā

Pieņemšanas laiki
Trešdiena 15:35 - 16:00

Programmēšana I

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:00 227. kabinets

Kristens Prokopovičs

Soc.zinības

Konsultācijas
Trešdiena 15:40 - 16:50 113. kabinets

Laura Reisa

Bioloģija, Ķīmija

Konsultācijas
Trešdiena 15:35 - 16:35 312. kabinets bioloģija
Piektdiena 15:35 - 16:35 312. kabinets ķīmija

Sandra Rubule

Matemātika I, Matemātika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:30 218. kabinets
Otrdiena 12:20 - 13:00 218. kabinets
Otrdiena 15:30 - 16:30 218. kabinets
Trešdiena 16:30 - 18:00 218. kabinets

Ilze Rumbeniece

Sociālās zinātnes II, Projekta darbs, Ģeogrāfija I, Vēsture un sociālās zinātnes I

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:50 320. kabinets
Piektdiena 14:00 - 16:30 320. kabinets

Liene Sabule

Bioloģija II, Bioloģija I, Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 14:00 - 15:30 314. kabinets
Otrdiena 15:30 - 16:15 314. kabinets tikai 12.B klasei
Trešdiena 15:30 - 16:10 314. kabinets

Artūrs Sebris

Līva Siliņa

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:35 - 16:30 160. kabinets
Trešdiena 15:35 - 16:30 160. kabinets

Evija Slokenberga

63023324

Dir. v. metodiskajā darbā

Pieņemšanas laiki
Otrdiena 15:00 - 17:00

I.d.(Matemātika), Matemātika

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:10 111. kabinets

Alda Spirģe

63007755

alda.spirge@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. izglītības darbā

Pieņemšanas laiki
Trešdiena 15:30 - 16:30

Projekta darbs

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 16:00 312. kabinets

Inga Strode

Literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:50 - 16:20 117. kabinets
Piektdiena 14:50 - 16:20 117. kabinets

Artūrs Strods

63023316, 22315121

arturs.strods@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. admin. saimn. darbā

Pieņemšanas laiki
09:00 - 15:00

Tamāra Šavļuka

Krievu valoda (B1), Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:35 - 16:55 153. kabinets

Amanda Šturma

Ķīmija

Konsultācijas
Piektdiena 15:40 - 16:20 313. kabinets

Igors Timohins

Tehniskais strādnieks

Svetlana Timpere

Apkopēja

Sanita Titova

Dizains un tehnoloģijas

Konsultācijas
Otrdiena 14:55 - 15:35 010. kabinets
Trešdiena 15:40 - 16:10 010. kabinets

Mārtiņš Tomsons

Laborants

Elizabete Trušule

63023325

elizabete.trusule@izglitiba.jelgava.lv

Bibliotēkas vadītāja

Biruta Turlava

Vēsture un sociālās zinātnes I, Latv. un pas. vēsture

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 16:40 121. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:10 121. kabinets

Lāsma Upeniece

63007754

Sekretāre

Pieņemšanas laiki
09:00 - 15:00

Ramona Vaļģe

Vācu valoda (B1), Vācu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:35 - 16:15 162. kabinets
Piektdiena 15:35 - 16:00 162. kabinets

Liene Veģere

I.d.(Radošās darbnīcas), Vizuālā māksla

Konsultācijas
Pirmdiena 15:30 - 16:20 113. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 113. kabinets

Inga Viļumsone

Digitālais dizains, Programmēšana I

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:50 224. kabinets

Ērika Vītola

Ēkas dežurants

Anna Zaiceva

Apkopēja

Ina Zastavņecka

Literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Trešdiena 15:40 - 17:00 114. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:45 114. kabinets

Jana Ziediņa

Angļu valoda

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 163. kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:30 163. kabinets

Rūta Ziemele-Sebre

Ņina Znotiņa

Ēkas dežurants

Inta Zubova

I.d.(Matemātika), Matemātika

Konsultācijas
Trešdiena 07:25 - 08:05 113. kabinets