search

Elita Ābelkoka

Apkopēja

Antra Akermane

63007754

Sekretāre

Irina Anaškāne

Apkopēja

Andis Anškins

Sports

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 Sporta halle

Marita Asarīte

63023335

marita.asarite@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. audzināšanas darbā

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:00 303. kabinets

Anita Balsa

Sports

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:50 - 15:30 Sporta halle
Piektdiena 14:50 - 15:25 Sporta halle

Inese Bandeniece

63023373

inese.bandeniece@izglitiba.jelgava.lv

Direktore

Jeļena Beitāne

Karjeras konsultants

Soc.zinības

Mārtiņš Beitāns

63023326

Informātika

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:35 - 16:00 223. kabinets vai 138

Edīte Bergmane

Daina Blūma

Kulturoloģija, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 116.kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 114. kabinets
Piektdiena 14:00 - 15:25 114. kabinets ZPD

Biruta Brente

Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, Soc.zinības

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:20 120. kabinets
Otrdiena 15:30 - 16:30 120. kabinets
Trešdiena 13:50 - 15:40 120. kabinets

Jānis Brente

Ekonomika, Latv. un pas. vēsture, Politika

Konsultācijas
Trešdiena 15:25 - 16:30 121. kabinets

Raimonds Ciršs

Mājturība, Tehniskā grafika

Konsultācijas
Piektdiena 14:45 - 15:55 Mājt.z.

Baiba Daģe

Fizika

Konsultācijas
Trešdiena 14:40 - 16:10 316. kabinets CE
Ceturtdiena 15:00 - 16:20 316. kabinets

Kārlis Daģis

Fizika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 317. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 317. kabinets

Silva Sandra Dārzniece

Mājturība

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 15:55 010. kabinets

Regina Detlava

Krievu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:35 148. kabinets

Gunita Draveniece

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 119. kabinets
Trešdiena 14:45 - 17:00 119. kabinets

Irēna Dukule

Ekonomika, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 16:10 319. kabinets
Trešdiena 14:40 - 16:10 319. kabinets

Jānis Dūrējs

Matemātika

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 219. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 219. kabinets
Piektdiena 14:40 - 15:40 219. kabinets

Tamāra Dzidzēviča

Vācu valoda

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 16:25 139. kabinets

Krista Eglīte

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 16:40 224. kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:45 224. kabinets

Leons Felšavs

Tehniskais strādnieks

Agnese Freiberga

Ķīmija

Konsultācijas
Trešdiena 14:45 - 16:10 311. kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:10 311. kabinets CE

Vladimirs Iļja Gavrikovs

Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 314. kabinets

Jānis Haļzovs

Bioloģija

Maruta Hippe

Apkopēja

Oksana Hohlova

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 14:40 - 16:00 152. kabinets
Ceturtdiena 15:25 - 16:05 152. kabinets

Judīte Iliško

63023327

judite.ilisko@gmail.com

Psihologs

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 08:00 - 18:00 164. kabinets
Otrdiena 08:00 - 17:00 164. kabinets
Trešdiena 15:00 - 17:00 164. kabinets
Ceturtdiena 08:00 - 17:00 164. kabinets

Elita Indriksone

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 16:10 118. kabinets
Trešdiena 14:45 - 16:10 118. kabinets
Ceturtdiena 14:45 - 15:25 118. kabinets

Irina Ivanova

Krievu valoda

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:20 154. kabinets
Pirmdiena 07:40 - 08:00 154. kabinets
Ceturtdiena 15:25 - 16:05 154. kabinets

Inita Jankeviča

Karjeras konsultants

Informātika, Datorika (I)

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:20 302. kabinets

Arta Jurgenovska

Mūzika

Konsultācijas
Pirmdiena 07:45 - 08:15 211.kabinets
Otrdiena 07:45 - 08:15 211.kabinets
Trešdiena 14:15 - 15:00 211.kabinets

Gunta Kampāne

Apkopēja

Kārlis Kaņepons

Laborants

Inta Klausa

Skolas inspektore

Andris Klauss

Ēkas dežurants

Ingūna Kopštāle

Ķīmija

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:40 - 16:40 312. kabinets
Piektdiena 14:40 - 15:20 312. kabinets Talantu stunda

Ingus Kopštāls

Laborants

Liene Krieviņa

Matemātika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:20 220.kabinets
Otrdiena 15:30 - 16:10 220.kabinets
Trešdiena 14:00 - 16:10 220.kabinets

Ilvija Ķelpe

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:00 158. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 158. kabinets

Jānis Ķusis

Latv. un pas. vēsture, Soc.zinības

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 17:00 121. kabinets

Svetlana Lapinska

Apkopēja

Dace Launaga

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 149. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:10 149. kabinets

Antra Leite-Straume

Ilze Liepa-Nagle

63007755

Dir. v. izglītības darbā

Angļu valoda

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:45 - 15:15 213. kabinets

Santa Ločmele

63023321

Sociālais pedagogs

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 08:00 - 18:00
Otrdiena 08:00 - 15:00
Trešdiena 08:00 - 15:00
Ceturtdiena 08:00 - 14:00

Ilva Logina

63023325

ilva.logina@izglitiba.jelgava.lv

Bibliotekāre

Iveta Lokmane - Šabovica

Angļu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:25 159. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:25 159. kabinets

Aina Lučina

63023323

Skolas māsa

Artūrs Lukjanovs

Angļu valoda, Psiholoģija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 170. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:30 170. kabinets

Signe Lūsiņa

Latviešu valoda, Soc.zinības, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 14:35 - 15:40 115. kabinets
Trešdiena 13:45 - 15:25 115. kabinets

Inta Ļaudama

Latviešu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 16:20 116.kabinets
Piektdiena 14:45 - 15:30 116.kabinets

Ruta Matrosova

63023324

ruta.matrosova@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. metodiskajā darbā

Laila Nagle

Sports

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:35 - 17:35 Sporta halle

Marija Nelsone

Sports

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 Sporta halle

Reinis Nikuļcevs

Ilze Norvaiša

Apkopēja

Agita Ozoliņa

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 163. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 163. kabinets

Laima Ozoliņa

Skolas muzeja speciāliste

Jānis Ozols

Laborants

Anda Paņuhno

Angļu valoda, Franču valoda (I)

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 169. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:05 169. kabinets

Uģis Pekša

Informātika, Datorika (I)

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 15:50 223. kabinets

Benita Pļavniece

Apkopēja

Mikus Podkalns

Sports

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:40 - 16:20 Sporta halle

Arvīds Prančs

63023330

arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. IT jomā

Programmēšana, Datorika (I)

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:00 227. kabinets

Kristīne Pugeja

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 15:25 160. kabinets
Trešdiena 15:35 - 16:15 160. kabinets

Sandra Rubule

Matemātika

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:10 218. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 218. kabinets
Piektdiena 14:40 - 16:00 218. kabinets

Ilze Rumbeniece

Ekonomika, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:50 320. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:10 320. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 320. kabinets

Liene Sabule

Bioloģija

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:45 314. kabinets 12.klasēm - gatavošanās eksāmenam
Piektdiena 15:30 - 16:45 314. kabinets

Dina Sarceviča-Kalviške

Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 315. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:15 315. kabinets

Artūrs Sebris

Mūzika

Konsultācijas
Otrdiena 15:25 - 16:05 211.kabinets

Evija Slokenberga

63023324

Dir. v. metodiskajā darbā

Pieņemšanas laiki
Trešdiena 111. kabinets

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 111. kabinets
Ceturtdiena 14:30 - 15:30 111. kabinets

Alda Spirģe

63007755

alda.spirge@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. izglītības darbā

Inga Strode

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 15:45 117. kabinets
Trešdiena 14:45 - 16:10 117. kabinets
Ceturtdiena 14:45 - 15:25 117. kabinets

Artūrs Strods

63023316, 22315121

arturs.strods@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. admin. saimn. darbā

Tamāra Šavļuka

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 153. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 153. kabinets

Vija Šmigina

Garderobiste

Diāna Špakovska

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 16:10 221. kabinets
Ceturtdiena 14:45 - 17:00 221. kabinets

Igors Timohins

Tehniskais strādnieks

Sanita Titova

Mājturība

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 15:15 Mājt.m.
Trešdiena 14:00 - 14:35 Mājt.m.

Mārtiņš Tomsons

Elizabete Trušule

63023325

elizabete.trusule@izglitiba.jelgava.lv

Bibliotēkas vadītāja

Biruta Turlava

Latv. un pas. vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, Vēsture (I)

Konsultācijas
Otrdiena 15:15 - 15:55 121. kabinets
Trešdiena 14:40 - 15:20 121. kabinets
Ceturtdiena 15:25 - 16:45 121. kabinets

Ginta Ūlande

Matemātika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:10 217. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:50 217. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:50 217. kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:10 217. kabinets

Vilhems Georgs Vācietis

Ramona Vaļģe

Vācu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 07:55 - 08:10 162. kabinets
Piektdiena 14:50 - 15:30 162. kabinets

Biruta Vasiljeva

Apkopēja

Liene Veģere

Vizuālā māksla

Konsultācijas
Pirmdiena 15:25 - 16:45 113. kabinets
Otrdiena 15:25 - 16:45 113. kabinets

Kristaps Veršūns

Bioloģija

Konsultācijas
Piektdiena 15:25 - 16:05 315. kabinets

Inga Viļumsone

Informātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:25 - 16:00 222. kabinets

Ērika Vītola

Ēkas dežurants

Tamāra Votčele

Krievu valoda

Konsultācijas
Pirmdiena 15:25 - 16:00 148. kabinets

Anna Zaiceva

Apkopēja

Aina Zaķe

Apkopēja

Ina Zastavņecka

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 16:05 114. kabinets
Trešdiena 13:55 - 15:25 133 (bibliotēka)

Ņina Znotiņa

Ēkas dežurants

Guna Zvirgzdiņa

Apkopēja