search

Antra Akermane

63007754

Sekretāre

Andis Anškins

Sports

Marita Asarīte

marita.asarite@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. audzināšanas darbā

Latviešu valoda, Literatūra

Anita Balsa

Sports

Inese Bandeniece

63023373

inese.bandeniece@izglitiba.jelgava.lv

Direktore

Mārtiņš Beitāns

Informātika

Daina Blūma

Kulturoloģija, Latviešu valoda, Literatūra

Jānis Brente

Ekonomika, Latv. un pas. vēsture, Politika

Biruta Brente

Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, Soc.zinības

Raimonds Ciršs

Mājturība, Tehniskā grafika

Baiba Daģe

Fizika

Kārlis Daģis

Fizika

Silva Sandra Dārzniece

Mājturība

Regina Detlava

Krievu valoda

Gunita Draveniece

Latviešu valoda, Literatūra

Irēna Dukule

Ekonomika, Ģeogrāfija

Jānis Dūrējs

Matemātika

Tamāra Dzidzēviča

Vācu valoda

Krista Eglīte

Matemātika

Agnese Freiberga

Ķīmija

Vladimirs Iļja Gavrikovs

Bioloģija

Maruta Hippe

Apkopēja

Oksana Hohlova

Krievu valoda

Judīte Iliško

judite.ilisko@gmail.com

Psihologs

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 08:00 - 18:00
Otrdiena 08:00 - 17:00
Trešdiena 15:00 - 17:00
Ceturtdiena 08:00 - 17:00

Elita Indriksone

Latviešu valoda, Literatūra

Irina Ivanova

Krievu valoda

Inita Jankeviča

Karjeras konsultants

Informātika, Datorika (I)

Gunta Kampāne

Garderobiste

Inta Klausa

Skolas inspektore

Aina Kodarāne

Apkopēja

Ingūna Kopštāle

Ķīmija

Ingus Kopštāls

Laborants

Liene Krieviņa

Matemātika

Ilvija Ķelpe

Angļu valoda

Jānis Ķusis

Latv. un pas. vēsture, Soc.zinības

Svetlana Lapinska

Apkopēja

Dace Launaga

Angļu valoda

Antra Leite-Straume

Ilze Liepa-Nagle

63023373

Dir. v. izglītības darbā

Angļu valoda

Santa Ločmele

63026091

Sociālais pedagogs

Iveta Lokmane - Šabovica

Angļu valoda

Aina Lučina

Skolas māsa

Artūrs Lukjanovs

Angļu valoda, Psiholoģija

Signe Lūsiņa

Latviešu valoda, Soc.zinības, Literatūra

Inta Ļaudama

Latviešu valoda

Anna Katrīna Markule

Fizioterapeits

Ruta Matrosova

ruta.matrosova@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. metodiskajā darbā

Laila Nagle

Sports

Marija Nelsone

Marija.Nelsone@izglitiba.jelgava.lv

Karjeras konsultants

Sports

Agita Ozoliņa

Angļu valoda

Laima Ozoliņa

Skolas muzeja speciāliste

Anda Paņuhno

Angļu valoda, Franču valoda (I)

Uģis Pekša

Informātika, Datorika (I)

Benita Pļavniece

Apkopēja

Mikus Podkalns

Sports

Vineta Pranča

vineta.pranca@izglitiba.jelgava.lv

Bibliotekāre

Arvīds Prančs

63007755

arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. IT jomā

Programmēšana, Datorika (I)

Kristīne Pugeja

Angļu valoda

Ausma Rikaļina

Apkopēja

Sandra Rubule

Matemātika

Ilze Rumbeniece

Ekonomika, Ģeogrāfija

Liene Sabule

Bioloģija

Dina Sarceviča-Kalviške

Bioloģija

Artūrs Sebris

Mūzika

Līva Siliņa

Angļu valoda

Evija Slokenberga

Dir. v. metodiskajā darbā

Matemātika

Alda Spirģe

63007755

alda.spirge@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. izglītības darbā

Inga Strode

Latviešu valoda, Literatūra

Artūrs Strods

63007754, 22315121

arturs.strods@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. admin. saimn. darbā

Tamāra Šavļuka

Krievu valoda

Daniels Šīns

Laborants

Vija Šmigina

Garderobiste

Diāna Špakovska

Matemātika

Igors Timohins

Tehniskais strādnieks

Sanita Titova

Mājturība

Elizabete Trušule

elizabete.trusule@izglitiba.jelgava.lv

Bibliotēkas vadītāja

Biruta Turlava

Latv. un pas. vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, Vēsture (I)

Ginta Ūlande

Matemātika

Vilhems Georgs Vācietis

Ramona Vaļģe

Vācu valoda

Biruta Vasiljeva

Apkopēja

Liene Veģere

Vizuālā māksla

Inga Viļumsone

Informātika

Ērika Vītola

Ēkas dežurante

Tamāra Votčele

Krievu valoda

Aina Zaķe

Apkopēja

Ina Zastavņecka

Latviešu valoda, Literatūra

Rūta Ziemele-Sebre

Mūzika

Ņina Znotiņa

Ēkas dežurante

Guna Zvirgzdiņa

Apkopēja