search

Antra Akermane

63007754

Sekretāre

Irina Anaškāne

Apkopēja

Andis Anškins

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 Sporta halle

Andrejs Anufrijevs

Ģeogrāfija

Konsultācijas
Piektdiena 14:50 - 15:40 320. kabinets

Marita Asarīte

63023335

marita.asarite@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. audzināšanas darbā

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 Pieteikšanās E-klasē

Inese Bandeniece

63023373

inese.bandeniece@izglitiba.jelgava.lv

Direktore

Jeļena Beitāne

Karjeras konsultants

Soc.zinības

Konsultācijas
Pirmdiena 13:00 - 14:00 302. kabinets
Otrdiena 13:00 - 14:00 302. kabinets

Mārtiņš Beitāns

63023326

Programmēšana I, Informātika, Datorika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:30 Pieteikšanās E-klasē

Daina Blūma

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Kulturoloģija

Konsultācijas
Pirmdiena 14:15 - 15:30 Pieteikties E-klasē 2 dienas iepriekš
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 12.a1, 12.a2. Pieteikties E-klasē 2 dienas iepriekš
Piektdiena 15:30 - 16:10 Pārbaudes darbu pārrakstīšana/uzlabošana. Pieteikties Eklasē 2 dienas iepriekš

Kristīne Bļujus

Teātra māksla, Latviešu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 Pieteikties E-klasē 2 darba dienas iepriekš.
Ceturtdiena 14:50 - 16:50 Pieteikties E-klasē 2 darba dienas iepriekš.
Piektdiena 14:50 - 15:30 Pārbaudes darbu rakstīšana un pārrakstīšana, Pieteikties e-klasē 2 darba dienas iepriekš.

Biruta Brente

Latvijas vēsture, Pasaules vēsture

Konsultācijas
Pirmdiena 15:30 - 16:10 Pieteikšanās E-klasē
Trešdiena 15:30 - 17:00 Pieteikšanās E-klasē

Jānis Brente

Ekonomika, Latv. un pas. vēsture, Politika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:50 - 15:30 120. kabinets

Diāna Buša

Matemātika (I), Matemātika I, Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 17:00 https://ej.uz/oceb
Ceturtdiena 15:30 - 17:30 https://ej.uz/oceb

Baiba Daģe

Fizika I, Fizika

Konsultācijas
Otrdiena 15:00 - 16:20
Piektdiena 14:50 - 16:20 316. kabinets CE fizikā konsultācija klātienē

Kārlis Daģis

Fizika I, Inženierzinības (I), Inženierzinības, Fizika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 Pieteikties E-klasē 2 darba dienas iepriekš
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 Pieteikties E-klasē 2 darba dienas iepriekš

Silva Sandra Dārzniece

Mājturība

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 15:30 Pieteikties E-klasē 2 darba dienas iepriekš

Regina Detlava

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 Pieteikties E-klasē

Gunita Draveniece

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 17:50

Irēna Dukule

Ekonomika, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 15:30 7.klase
Trešdiena 15:40 - 16:20 8.klase
Ceturtdiena 14:50 - 15:30 9.klase
Ceturtdiena 15:40 - 16:20 11.klase

Jānis Dūrējs

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:00 - 16:00 12. klases, pieteikties rakstot E-klasē
Trešdiena 15:00 - 16:00 7. klase, pieteikties rakstot E-klasē
Ceturtdiena 15:00 - 16:00 9. klase, pieteikties rakstot E-klasē

Tamāra Dzidzēviča

Vācu valoda

Konsultācijas
Piektdiena 07:30 - 08:00 139. kabinets
Piektdiena 14:40 - 15:10 139. kabinets

Krista Eglīte

Matemātika (I), Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:40 Pieteikšanās uz konsultāciju: https://ej.uz/eglitekons
Ceturtdiena 15:35 - 16:40 Pieteikšanās uz konsultāciju: https://ej.uz/eglitekons
Piektdiena 14:50 - 16:30 PD rakstīšana/labošana

Eva Ezeraša

Bioloģija

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 Pieteikšanās E-klasē

Leons Felšavs

Tehniskais strādnieks

Agnese Freiberga

Ķīmija I, Ķīmija

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:30
Trešdiena 15:30 - 16:15
Piektdiena 15:30 - 16:45 PD rakstīšana/labošana + 12.kl CE konsultācija

Anastasija Geraseva

Ķīmija

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 Pieteikšanās E-klasē
Piektdiena 15:30 Darbu pārrakstīšana. Pieteikties E-klasē

Jānis Haļzovs

Bioloģija I, Cilv. un vide (I), Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:50 Pieteikties E-klasē

Maruta Hippe

Apkopēja

Oksana Hohlova

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 Pārbaudes darbu pārrakstīšana/labošana. Pieteikties E-klasē.
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 Pieteikšanās E-klasē

Judīte Iliško

63023327

judite.ilisko@gmail.com

Psihologs

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 08:00 - 18:00 164. kabinets
Otrdiena 08:00 - 17:00 164. kabinets
Trešdiena 15:00 - 17:00 164. kabinets
Ceturtdiena 08:00 - 17:00 164. kabinets

Elita Indriksone

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 15:40 - 16:20 Pieteikšanās uz konsultāciju 2 dienas iepriekš e-klasē. Saite tiek nosūtīta e-klasē
Otrdiena 16:20 - 17:00 Pieteikšanās uz konsultāciju 2 dienas iepriekš e-klasē. Saite tiek nosūtīta e-klasē
Ceturtdiena 14:50 - 16:10 Pieteikšanās uz konsultāciju 2 dienas iepriekš e-klasē. Saite tiek nosūtīta e-klasē
Piektdiena 15:30 - 16:10 12.m (saite uz konsultāciju piektdienas stundā pie uzdotā)

Irina Ivanova

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 17:00 Pieteikšanās uz konsultāciju: https://ej.uz/iivanovakons
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 Darbu labošana/ rakstīšana. Pieteikšanās uz konsultāciju: https://ej.uz/iivanovakons

Inita Jankeviča

Karjeras konsultants

Datorika

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:00 - 14:40 https://forms.gle/bytGhnjuT3v5L3Mz5

Arta Jurgenovska

Mūzika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:30
Trešdiena 13:50 - 14:45

Gunta Kampāne

Apkopēja

Kārlis Kaņepons

Laborants

Inta Klausa

Skolas inspektore

Andris Klauss

Ēkas dežurants

Ingūna Kopštāle

Ķīmija I, Cilv. un vide (I), Ķīmija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:50 Gatavošanās eksāmenam
Trešdiena 14:50 - 16:10 Pieteikšanās E-klasē
Piektdiena 15:30 - 16:50 ND labošana. Pieteikšanās E-klasē

Ingus Kopštāls

Laborants

Elena Kosheleva

Krievu valoda

Liene Krieviņa

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 18:00
Ceturtdiena 15:40 - 16:50

Ilvija Ķelpe

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:40 - 16:25 158. kabinets
Ceturtdiena 15:40 - 16:40 158. kabinets

Jānis Ķusis

Vēsture un sociālās zinātnes I, Latv. un pas. vēsture, Soc.zinības

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 17:00 121. kabinets

Dace Launaga

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:20 Pārbaudes darbu labošanai
Trešdiena 15:30 - 16:20 individuālie jautājumi

Antra Leite-Straume

Ilze Liepa-Nagle

63007755

Dir. v. izglītības darbā

Angļu valoda

Santa Ločmele

63023321

Sociālais pedagogs

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 08:00 - 18:00
Otrdiena 08:00 - 15:00
Trešdiena 08:00 - 15:00
Ceturtdiena 08:00 - 14:00

Ilva Logina

63023325

ilva.logina@izglitiba.jelgava.lv

Bibliotekāre

Iveta Lokmane - Šabovica

Angļu valoda I, Angļu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 15:40 Tikšanās formāts - katras attiecīgās klases izveidotā "istaba" virtualaskola.lv
Ceturtdiena 14:50 - 15:40 Tikšanās formāts - katras attiecīgās klases izveidotā "istaba" virtualaskola.lv

Artūrs Lukjanovs

Angļu valoda I, Angļu valoda, Psiholoģija

Konsultācijas
Otrdiena 15:40 - 16:30 Pieteikšanās E-klasē
Trešdiena 15:40 - 16:40 Pieteikšanās E-klasē

Inta Ļaudama

Latviešu valoda

Konsultācijas
Pirmdiena 14:00 - 14:40 116.kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 116.kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:30 116.kabinets

Laila Nagle

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Pirmdiena 15:40 - 17:40 Sporta halle

Marija Nelsone

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Pirmdiena 14:50 - 15:30 Pieteikšanās E-klasē
Otrdiena 15:30 - 16:10 Pieteikšanās E-klasē
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 Pieteikšanās E-klasē

Reinis Nikuļcevs

Agita Ozoliņa

Angļu valoda

Laima Ozoliņa

Skolas muzeja speciāliste

Uģis Ozols

Fizika

Jānis Ozols

Laborants

Anda Paņuhno

Angļu valoda I, Angļu valoda, Franču valoda (I)

Konsultācijas
Otrdiena 15:35 - 16:15 Konsultēšana par dažādām tēmām, pieteikšanās, rakstot eklasē. virtualaskola.lv
Ceturtdiena 15:35 - 16:15 Pārbaudes darbu rakstīšana/labošana, ja nav pieteikušies PD rakstītāji, tad var arī pārrunāt neskaidros jautājumus. Pieteikšanās, rakstot Eklasē. virtualaskola.lv

Uģis Pekša

Datorika (I), Datorika

Konsultācijas
Piektdiena 15:00 - 15:40 Pieteikties E-klasē

Arnis Pekša

Datorika (I), Inženierzinības, Fizika, Datorika

Anna Petrago

Matemātika (I), Matemātika

Konsultācijas
Trešdiena 14:40 - 16:30 Pieteikšanās E-klasē vismaz 2 dienas iepriekš
Ceturtdiena 14:40 - 16:00 Pieteikšanās E-klasē vismaz 2 dienas iepriekš

Benita Pļavniece

Apkopēja

Mikus Podkalns

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Trešdiena 15:40 - 17:34 Pieteikšanās E-klasē

Arvīds Prančs

63023330

arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. IT jomā

Datorika (I), Programmēšana

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:00 Pieteikties E-klasē

Kristīne Pugeja

Angļu valoda I, Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:40 - 16:20 Pieteikšanās E-klasē vismaz 2 dienas iepriekš
Trešdiena 14:50 - 15:50 Pieteikšanās E-klasē vismaz 2 dienas iepriekš

Sandra Rubule

Matemātika I, Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 15:30 218. kabinets 12.a2
Otrdiena 15:35 - 16:25 218. kabinets 10.m
Ceturtdiena 14:40 - 15:30 218. kabinets 11.m
Ceturtdiena 15:35 - 16:25 218. kabinets 10.i

Ilze Rumbeniece

Ģeogrāfija I, Ekonomika, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Pirmdiena 14:50 - 15:30 Pieteikties E-klasē
Ceturtdiena 14:50 - 17:30 Pieteikties E-klasē

Liene Sabule

Bioloģija I, Cilv. un vide (I), Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 15:30 Pieteikšanās uz konsultāciju: https://ej.uz/sabule_kons
Otrdiena 15:30 - 16:30 Gatavošanās CE bioloģijā
Trešdiena 14:50 - 16:30 314. kabinets Pieteikšanās uz konsultāciju: https://ej.uz/sabule_kons

Artūrs Sebris

Evija Slokenberga

63023324

Dir. v. metodiskajā darbā

Pieņemšanas laiki
Trešdiena 111. kabinets

Matemātika

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 111. kabinets Pieteikties 2 dienas iepriekš WhatsApp.

Alda Spirģe

63007755

alda.spirge@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. izglītības darbā

Inga Strode

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 15:30 Pieteikties E-klasē 2 darba dienas iepriekš
Trešdiena 14:00 - 14:40 Gatavošanās CE latviešu valodā ar 12.b klasi, konsultācija tiešssaistē zoom
Ceturtdiena 14:50 - 16:30 Pārbaudes darbu pārrakstīšana/labošana. Pieteikties E-klasē 2 darba dienas iepriekš

Artūrs Strods

63023316, 22315121

arturs.strods@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. admin. saimn. darbā

Tamāra Šavļuka

Krievu valoda

Vija Šmigina

Garderobiste

Igors Timohins

Tehniskais strādnieks

Svetlana Timpere

Apkopēja

Sanita Titova

Dizains un tehnoloģijas, Mājturība

Konsultācijas
Trešdiena 14:00 - 15:00 Mājt.m.
Ceturtdiena 14:40 - 15:40 Mājt.m.

Mārtiņš Tomsons

Elizabete Trušule

63023325

elizabete.trusule@izglitiba.jelgava.lv

Bibliotēkas vadītāja

Biruta Turlava

Vēsture un sociālās zinātnes I, Latv. un pas. vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 15:30 Pārbaudes darbu uzlabošana/rakstīšana, pieteikties uzreiz pēc tiešsaistes stundas.
Ceturtdiena 14:50 - 15:30 Pieteikties uzreiz pēc tiešsaistes stundas
Piektdiena 14:50 - 16:50 Pieteikties uzreiz pēc tiešsaistes stundas

Vilhems Georgs Vācietis

Ramona Vaļģe

Vācu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:35 - 16:05 Pieteikšanās Whatsapp
Ceturtdiena 15:30 - 16:05 Pieteikšanās Whatsapp

Biruta Vasiljeva

Apkopēja

Liene Veģere

Radošās industrijas (I), Vizuālā māksla

Konsultācijas
Pirmdiena 15:00 - 17:00 Pieteikšanās E-klasē
Piektdiena 15:00 - 17:00 Pieteikšanās E-klasē

Inga Viļumsone

Programmēšana I, Informātika, Datorika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 Pieteikties E-klasē

Ērika Vītola

Ēkas dežurants

Tamāra Votčele

Krievu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 15:30 148. kabinets

Anna Zaiceva

Apkopēja

Aina Zaķe

Apkopēja

Ina Zastavņecka

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Pirmdiena 14:00 - 14:40 11.a1 un 11.a2 klase. Pieteikties konsultācijām var e-klasē divas dienas iepriekš.
Trešdiena 14:00 - 15:20 8.klases. Pieteikties konsultācijām var E-klasē divas dienas iepriekš.
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 10.m klase. Pieteikties konsultācijām var e-klasē divas dienas iepriekš.
Ceturtdiena 16:10 - 16:40 10.m, 11.a1, 11.a2. Pieteikties konsultācijām var e-klasē divas dienas iepriekš.

Ņina Znotiņa

Ēkas dežurants

Guna Zvirgzdiņa

Apkopēja