search

Irina Anaškāne

Apkopēja

Sandra Barone

Garderobiste

Jeļena Bitēna

Apkopējs

Ilona Herca

Apkopēja

Ņina Ignatjeva

Apkopēja

Elena Yauna

Apkopēja

Natālija Karpova

Apkopēja

Inta Klausa

Apkopēja

Ingus Kopštāls

Laborants

Viktorija Matjuhova

63023323

Medmāsa

Irina Naruša

Apkopēja

Reinis Nikuļcevs

Laborants

Ineta Paegle

Ēkas dežurants

Nijole Paskeviča

Apkopēja

Valentīna Popovska

Datortīkla administrātors

Igors Timohins

Tehniskais strādnieks

Svetlana Timpere

Apkopēja

Mārtiņš Tomsons

Laborants

Lāsma Upeniece

63007754

Sekretāre

Pieņemšanas laiki
09:00 - 15:00

Ērika Vītola

Ēkas dežurants

Anna Zaiceva

Apkopēja

Ņina Znotiņa

Ēkas dežurants