search

Antra Akermane

Sekretāre

Rihards Goldmanis

26974118

goldmanis.rihards@gmail.com

Datortīkla administrātors

Maruta Hippe

Apkopēja

Gunta Kampāne

Garderobiste

Aina Kodarāne

Apkopēja

Ingus Kopštāls

Laborants

Svetlana Lapinska

Apkopēja

Aina Lučina

Skolas māsa

Anna Katrīna Markule

Fizioterapeits

Benita Pļavniece

Apkopēja

Ausma Rikaļina

Apkopēja

Daniels Šīns

Laborants

Vija Šmigina

Garderobiste

Igors Timohins

Tehniskais strādnieks

Biruta Vasiljeva

Apkopēja

Ērika Vītola

Ēkas dežurante

Aina Zaķe

Apkopēja

Ņina Znotiņa

Ēkas dežurante

Guna Zvirgzdiņa

Apkopēja