search

Antra Akermane

63007754

Sekretāre

Irina Anaškāne

Apkopēja

Zanda Bembere

Apkopēja

Leons Felšavs

Tehniskais strādnieks

Maruta Hippe

Apkopēja

Elena Yauna

Apkopēja

Linda Jaunsproģe

Fizioterapeits

Kārlis Kaņepons

Laborants

Ingus Kopštāls

Laborants

Jānis Ozols

Laborants

Benita Pļavniece

Apkopēja

Vija Šmigina

Garderobiste

Igors Timohins

Tehniskais strādnieks

Svetlana Timpere

Apkopēja

Anna Katrīna Vagale

Fizioterapeits

Biruta Vasiljeva

Apkopēja

Ērika Vītola

Ēkas dežurants

Anna Zaiceva

Apkopēja

Aina Zaķe

Apkopēja

Ņina Znotiņa

Ēkas dežurants

Guna Zvirgzdiņa

Apkopēja