search

Antra Akermane

63007754

Sekretāre

Maruta Hippe

Apkopēja

Gunta Kampāne

Garderobiste

Aina Kodarāne

Apkopēja

Ingus Kopštāls

Laborants

Svetlana Lapinska

Apkopēja

Aina Lučina

63023323

Skolas māsa

Anna Katrīna Markule

Fizioterapeits

Jānis Ozols

Laborants

Benita Pļavniece

Apkopēja

Ausma Rikaļina

Apkopēja

Daniels Šīns

Laborants

Vija Šmigina

Garderobiste

Igors Timohins

Tehniskais strādnieks

Biruta Vasiljeva

Apkopēja

Ērika Vītola

Ēkas dežurante

Aina Zaķe

Apkopēja

Ņina Znotiņa

Ēkas dežurante

Guna Zvirgzdiņa

Apkopēja