search

Irina Anaškāne

Apkopēja

Leons Felšavs

Tehniskais strādnieks

Elena Yauna

Apkopēja

Andris Klauss

Apkopējs

Ingus Kopštāls

Laborants

Jānis Ozols

Laborants

Igors Timohins

Tehniskais strādnieks

Svetlana Timpere

Apkopēja

Mārtiņš Tomsons

Lāsma Upeniece

Sekretāre

Pieņemšanas laiki
09:00 - 15:00

Ērika Vītola

Ēkas dežurants

Anna Zaiceva

Apkopēja

Ņina Znotiņa

Ēkas dežurants