search

Marita Asarīte

marita.asarite@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. audzināšanas darbā

Pieņemšanas laiki
Trešdiena 15:00 - 16:30 250. kabinets

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 250. kabinets

Inese Bandeniece

63023373

inese.bandeniece@izglitiba.jelgava.lv

Direktore

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 16:00 - 17:00 252. kabinets

Ilze Liepa-Nagle

63023373

Dir. v. izglītības darbā

Pieņemšanas laiki
Otrdiena 14:00 - 17:00 252. kabinets

Angļu valoda

Ruta Matrosova

ruta.matrosova@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. metodiskajā darbā

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 15:00 - 17:00 143. kabinets

Arvīds Prančs

63007755

arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. IT jomā

Pieņemšanas laiki
Piektdiena 15:00 - 17:00 318-1. kabinets

Programmēšana

Konsultācijas
Trešdiena 15:25 - 16:00 318-1. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 321. kabinets Talantu stunda

Evija Slokenberga

Dir. v. metodiskajā darbā

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 09:00 - 17:00 143. kabinets

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 15:25 143. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 143. kabinets Talantu stunda

Alda Spirģe

63007755

alda.spirge@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. izglītības darbā

Pieņemšanas laiki
Ceturtdiena 14:00 - 17:00 252. kabinets

Angļu valoda

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:35 - 15:15 247. kabinets

Artūrs Strods

63007754, 22315121

arturs.strods@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. admin. saimn. darbā