search

Marita Asarīte

63023335

marita.asarite@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. audzināšanas darbā

Latviešu valoda, Literatūra

Inese Bandeniece

63023373

inese.bandeniece@izglitiba.jelgava.lv

Direktore

Ilze Liepa-Nagle

63007755

Dir. v. izglītības darbā

Angļu valoda

Arvīds Prančs

63023330

arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. IT jomā

Datorika (I), Programmēšana

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:00 222. kabinets

Evija Slokenberga

63023324

Dir. v. metodiskajā darbā

Pieņemšanas laiki
Trešdiena 111. kabinets

Matemātika

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 111. kabinets Pieteikties 2 dienas iepriekš WhatsApp.

Alda Spirģe

63007755

alda.spirge@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. izglītības darbā

Artūrs Strods

63023316, 22315121

arturs.strods@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. admin. saimn. darbā