search

Marita Asarīte

marita.asarite@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. audzināšanas darbā

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:00 303. kabinets

Inese Bandeniece

63023373

inese.bandeniece@izglitiba.jelgava.lv

Direktore

Ilze Liepa-Nagle

63023373

Dir. v. izglītības darbā

Angļu valoda

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:45 - 15:15 213. kabinets

Ruta Matrosova

ruta.matrosova@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. metodiskajā darbā

Arvīds Prančs

63007755

arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. IT jomā

Programmēšana, Datorika (I)

Evija Slokenberga

Dir. v. metodiskajā darbā

Matemātika

Alda Spirģe

63007755

alda.spirge@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. izglītības darbā

Artūrs Strods

63007754, 22315121

arturs.strods@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. admin. saimn. darbā