search

Signe Lūsiņa

Latviešu valoda, Soc.zinības, Literatūra, Skolas un pilsētas vēsture (I)

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:25 153. kabinets
Ceturtdiena 14:40 - 16:10 153. kabinets