search

Signe Lūsiņa

Latviešu valoda, Soc.zinības, Literatūra, Skolas un pilsētas vēsture (I)

Konsultācijas
Ceturtdiena 13:45 - 14:55 153. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 153. kabinets Talantu stunda
Piektdiena 15:25 - 17:00 153. kabinets