search

Signe Lūsiņa

Latviešu valoda, Soc.zinības, Literatūra, Skolas un pilsētas vēsture (I)

Konsultācijas
Otrdiena 13:45 - 15:25 153. kabinets
Piektdiena 15:25 - 16:05 153. kabinets Talantu stunda
Piektdiena 14:35 - 15:25 153. kabinets