search

Gunita Butāne

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 116.kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 15:30 116.kabinets

Gunita Draveniece

Lietišķā latv. valoda, Literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 17:00 119. kabinets
Trešdiena 15:30 - 17:20 119. kabinets

Elita Indriksone

Latv. val. un literatūra II, Literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Trešdiena 15:40 - 17:00 118. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 17:00 118. kabinets

Inta Ļaudama

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:40 - 17:00 116.kabinets
Piektdiena 15:40 - 17:00 115. kabinets

Inga Strode

Literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:50 - 16:20 117. kabinets
Piektdiena 14:50 - 16:20 117. kabinets

Ina Zastavņecka

Literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Trešdiena 15:40 - 17:00 114. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:45 114. kabinets