search

Marita Asarīte

63023335

marita.asarite@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. audzināšanas darbā

Latviešu valoda, Literatūra

Gunita Draveniece

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Elita Indriksone

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Inga Strode

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:30 117. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 16:30 117. kabinets

Ina Zastavņecka

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 17:00 114. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:15 114. kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:15 114. kabinets