search

Liene Veģere

I.d.(Radošās darbnīcas), Vizuālā māksla

Konsultācijas
Pirmdiena 15:30 - 16:20 113. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 113. kabinets