search

Signe Lūsiņa

Latviešu valoda, Soc.zinības, Literatūra, Skolas un pilsētas vēsture (I)

Konsultācijas
Pirmdiena 13:45 - 15:25 153. kabinets
Trešdiena 15:25 - 16:35 153. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 153. kabinets Talantu stunda

Biruta Turlava

Latv. un pas. vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, Soc.zinības

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 320. kabinets
Trešdiena 07:30 - 08:10 320. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 320. kabinets Talantu stunda