search

Arvīds Prančs

63007755

arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. IT jomā

Pieņemšanas laiki
Piektdiena 15:00 - 17:00 318-1. kabinets

Programmēšana

Konsultācijas
Trešdiena 15:25 - 16:00 318-1. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 321. kabinets Talantu stunda