search

Arvīds Prančs

63023330

arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. IT jomā

Programmēšana, Datorika (I)

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:00 227. kabinets