search

Silva Sandra Dārzniece

Mājturība

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 15:30 Pieteikties E-klasē 2 darba dienas iepriekš

Sanita Titova

Dizains un tehnoloģijas, Mājturība

Konsultācijas
Trešdiena 14:00 - 15:00 Mājt.m.
Ceturtdiena 14:40 - 15:40 Mājt.m.