search

Agnese Freiberga

Ķīmija I, Ķīmija

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:30
Trešdiena 15:30 - 16:15
Piektdiena 15:30 - 16:45 PD rakstīšana/labošana + 12.kl CE konsultācija

Anastasija Geraseva

Ķīmija

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 Pieteikšanās E-klasē
Piektdiena 15:30 Darbu pārrakstīšana. Pieteikties E-klasē

Ingūna Kopštāle

Ķīmija I, Cilv. un vide (I), Ķīmija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:50 Gatavošanās eksāmenam
Trešdiena 14:50 - 16:10 Pieteikšanās E-klasē
Piektdiena 15:30 - 16:50 ND labošana. Pieteikšanās E-klasē