search

Daina Blūma

Kulturoloģija, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 146. kabinets
Ceturtdiena 14:45 - 15:25 146. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 146. kabinets Talantu stunda

Ilze Vazdiķe

Filosofija, Kulturoloģija, Psiholoģija