search

Daina Blūma

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Kulturoloģija

Konsultācijas
Pirmdiena 14:15 - 15:30 Pieteikties Eklasē 2 dienas iepriekš
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 12.a1, 12.a2. Pieteikties Eklasē 2 dienas iepriekš
Piektdiena 15:30 - 16:10 Pārbaudes darbu pārrakstīšana/uzlabošana. Pieteikties Eklasē 2 dienas iepriekš