search

Daina Blūma

Kulturoloģija, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Trešdiena 14:45 - 16:30 116.kabinets
Piektdiena 15:25 - 16:30 114. kabinets