search

Santa Baumane

Bioloģija, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Pirmdiena 14:50 - 15:30 319. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 15:30 314. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:45 319. kabinets

Irēna Dukule

Ekonomika, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:30 319. kabinets
Trešdiena 14:40 - 17:10 319. kabinets

Ilze Rumbeniece

Ģeogrāfija I, Ekonomika, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 16:10 320. kabinets
Piektdiena 14:50 - 16:10 320. kabinets