search

Kristīne Nagornaja

I.d.(Cilvēks un vide), Bioloģija I, Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:50 315. kabinets
Trešdiena 14:00 - 14:40 315. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:10 315. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 315. kabinets

Laura Reisa

Bioloģija, Ķīmija

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 15:30 313. kabinets
Trešdiena 15:35 - 16:15 312. kabinets bioloģija
Ceturtdiena 15:35 - 16:15 311. kabinets ķīmija

Liene Sabule

I.d.(Cilvēks un vide), Bioloģija II, Bioloģija I, Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 15:30 314. kabinets
Otrdiena 15:30 - 16:20 314. kabinets 12.b klase
Trešdiena 15:30 - 16:10 314. kabinets