search

Ilvija Ķelpe

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:40 - 16:25 158. kabinets
Ceturtdiena 15:40 - 16:40 158. kabinets

Dace Launaga

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:20 149. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:20 149. kabinets

Ilze Liepa-Nagle

63007755

Dir. v. izglītības darbā

Angļu valoda

Iveta Lokmane - Šabovica

Angļu valoda I, Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:20 159. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:20 159. kabinets

Artūrs Lukjanovs

Angļu valoda I, Angļu valoda, Psiholoģija

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 15:40 170. kabinets
Trešdiena 15:40 - 16:30 170. kabinets

Agita Ozoliņa

Angļu valoda

Anda Paņuhno

Angļu valoda I, Angļu valoda, Franču valoda (I)

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 15:35 169. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 16:15 169. kabinets

Kristīne Pugeja

Angļu valoda I, Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:40 - 16:20 160. kabinets
Trešdiena 14:50 - 15:50 160. kabinets