search

Daina Blūma

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Kulturoloģija

Konsultācijas
Pirmdiena 14:15 - 15:30 Pieteikties Eklasē 2 dienas iepriekš
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 12.a1, 12.a2. Pieteikties Eklasē 2 dienas iepriekš
Piektdiena 15:30 - 16:10 Pārbaudes darbu pārrakstīšana/uzlabošana. Pieteikties Eklasē 2 dienas iepriekš

Gunita Draveniece

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 17:50

Elita Indriksone

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 15:40 - 16:20 118. kabinets Pārbaudes darbu rakstīšana, pārrakstīšana
Otrdiena 16:20 - 17:00 118. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 16:10 118. kabinets
Piektdiena 14:50 - 15:30 118. kabinets

Ina Zastavņecka

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Pirmdiena 14:00 - 14:40 11.a1 un 11.a2 klase. Pieteikties konsultācijām var e-klasē divas dienas iepriekš.
Trešdiena 14:00 - 15:20 8.klases. Pieteikties konsultācijām var e-klasē divas dienas iepriekš.
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 10.m klase. Pieteikties konsultācijām var e-klasē divas dienas iepriekš.
Ceturtdiena 16:10 - 16:40 10.m, 11.a1, 11.a2. Pieteikties konsultācijām var e-klasē divas dienas iepriekš.