search

Mārtiņš Beitāns

63023326

Programmēšana I, Informātika, Datorika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:30 Pieteikšanās E-klasē

Inga Viļumsone

Programmēšana I, Informātika, Datorika