search

Iveta Lokmane - Šabovica

Angļu valoda I, Angļu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 15:40 Tikšanās formāts - katras attiecīgās klases izveidotā "istaba" virtualaskola.lv
Ceturtdiena 14:50 - 15:40 Tikšanās formāts - katras attiecīgās klases izveidotā "istaba" virtualaskola.lv

Artūrs Lukjanovs

Angļu valoda I, Angļu valoda, Psiholoģija

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 15:40 170. kabinets
Trešdiena 15:40 - 16:30 170. kabinets

Anda Paņuhno

Angļu valoda I, Angļu valoda, Franču valoda (I)

Konsultācijas
Otrdiena 15:35 - 16:15 Konsultēšana par dažādām tēmām, pieteikšanās, rakstot eklasē. virtualaskola.lv
Ceturtdiena 15:35 - 16:15 Pārbaudes darbu rakstīšana/labošana, ja nav pieteikušies PD rakstītāji, tad var arī pārrunāt neskaidros jautājumus. Pieteikšanās, rakstot Eklasē. virtualaskola.lv

Kristīne Pugeja

Angļu valoda I, Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:40 - 16:20 160. kabinets
Trešdiena 14:50 - 15:50 160. kabinets