search

Jānis Ķusis

Sociālās zinātnes II, Vēsture un sociālās zinātnes I, Soc.zinības

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 17:40 121. kabinets

Kaspars Naglis-Liepa

Vēsture un sociālās zinātnes I

Ilze Rumbeniece

Sociālās zinātnes II, Projekta darbs, Ģeogrāfija I, Vēsture un sociālās zinātnes I

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 16:10 320. kabinets
Piektdiena 14:50 - 16:10 320. kabinets

Biruta Turlava

I.d.(Lat. un pas. v.), Vēsture un sociālās zinātnes I, Latv. un pas. vēsture

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 16:40 120. kabinets
Trešdiena 14:40 - 17:00 121. kabinets