search

Kristīne Bļujus

Teātra māksla, Latviešu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 Pieteikties e-klasē 2 darba dienas iepriekš.
Ceturtdiena 14:50 - 16:50 Pieteikties e-klasē 2 darba dienas iepriekš.
Piektdiena 14:50 - 15:30 Pārbaudes darbu rakstīšana un pārrakstīšana, Pieteikties e-klasē 2 darba dienas iepriekš.