search

Ilze Rumbeniece

Sociālās zinātnes II, Projekta darbs, Ģeogrāfija I, Vēsture un sociālās zinātnes I

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 320. kabinets
Piektdiena 14:50 - 16:00 320. kabinets