search

Ilze Rumbeniece

Sociālās zinātnes II, Projekta darbs, Ģeogrāfija I, Vēsture un sociālās zinātnes I

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:50 320. kabinets
Piektdiena 14:00 - 16:30 320. kabinets