search

Ilze Rumbeniece

Sociālās zinātnes II, Projekta darbs, Ģeogrāfija I, Vēsture un sociālās zinātnes I

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 16:10 320. kabinets
Piektdiena 14:50 - 16:10 320. kabinets

Alda Spirģe

63007755

alda.spirge@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. izglītības darbā

Pieņemšanas laiki
Trešdiena 15:30 - 16:30

Projekta darbs