search

Ingūna Kopštāle

I.d.(Cilvēks un vide), Ķīmija I

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:50 311. kabinets
Trešdiena 15:40 - 17:00 311. kabinets