search

Agnese Freiberga

Ķīmija I, Ķīmija

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:30
Trešdiena 15:30 - 16:15
Piektdiena 15:30 - 16:45 PD rakstīšana/labošana + 12.kl CE konsultācija

Ingūna Kopštāle

Ķīmija I, Cilv. un vide (I), Ķīmija

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 312. kabinets
Piektdiena 14:50 - 15:30 312. kabinets