search

Alda Spirģe

63007755

alda.spirge@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. izglītības darbā

Projekta darbs

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:10 213. kabinets