search

Biruta Turlava

I.d.(Lat. un pas. v.), Vēsture un sociālās zinātnes I, Latv. un pas. vēsture

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 16:40 121. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:10 121. kabinets