search

Biruta Turlava

I.d.(Lat. un pas. v.), Vēsture un sociālās zinātnes I, Latv. un pas. vēsture

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 16:40 120. kabinets
Trešdiena 14:40 - 17:00 121. kabinets