search

Jānis Ķusis

Sociālās zinātnes II, Vēsture un sociālās zinātnes I, Soc.zinības

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 17:40 121. kabinets

Ilze Rumbeniece

Sociālās zinātnes II, Projekta darbs, Ģeogrāfija I, Vēsture un sociālās zinātnes I

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 16:10 320. kabinets
Piektdiena 14:50 - 16:10 320. kabinets