search

Jelgavas Valsts ģimnāzijas Skolēnu padome darbojas no 1997. gada. Tās pirmais prezidents - Raitis Ričiks.

Skolēnu padome ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska izglītojamo organizācija, kas izveidota saskaņā ar Jelgavas Valsts ģimnāzijas nolikumu.
SP veido izglītojamie, lai pārstāvētu un aizstāvētu visu JVĢ izglītojamo intereses un sekmētu JVĢ sabiedriskās dzīves veidošanos.

Pašlaik Skolēnu padomē ir 16 dalībnieki, kā arī brīvprātīgie palīgi. Katru gadu septembra beigās visi ģimnāzijas skolēni un skolotāji aizklātā balsošanā ievēl Skolēnu padomes prezidentu. Par padomes dalībnieku var kļūt 9.-11. klašu skolēni, uzrakstot motivācijas vēstuli.

SP mērķis ir panākt izglītojamo un JVĢ administrācijas interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā attiecīgu iemaņu un prasmju apgūšanā.

Alise Ērstiķe

Alise Ērstiķe

Skolēnu padomes prezidente

11.u

Gerda Sproģe

Gerda Sproģe

Skolēnu padomes viceprezidente

10.u

Mārtiņš Rubezis

Mārtiņš Rubezis

Tehniskās daļas vadītājs

9.m1

Līva Krastiņa

Līva Krastiņa

Atbildīgā par saimniecisko daļu

10.b

Amanda  Jansone

Amanda Jansone

Protokoliste

9.m1

Megija Dižgalve

Megija Dižgalve

Fotogrāfe

10.u

Sofija Šabaļina

Sofija Šabaļina

Atbildīgā par saziņu ar klašu vecākajiem

10.u

Emīls  Bergs

Emīls Bergs

Punktieris

9.u1

Laura Anna Laizāne

Laura Anna Laizāne

Skolēnu padomes dalībniece

9.m1

Lote Pāvilsone

Lote Pāvilsone

Fotogrāfe

10.b

Kristiāna Jermacāne

Kristiāna Jermacāne

Brīvprātīgā

7.u

Milāna Bašlovska

Milāna Bašlovska

Skolēnu padomes dalībniece

10.mi

Zane Novada

Zane Novada

Skolēnu Padomes dalībniece

11.u

Katrīna Akarmane

Katrīna Akarmane

Atbildīgā par brīvprātīgajiem

8.b

Kristiāna Lāce

Kristiāna Lāce

Skolēnu padomes dalībniece

10.b

Tīna Spriņģe

Tīna Spriņģe

Skolēnu padomes dalībniece

10.mi

Jana Apaļā

Jana Apaļā

Skolēnu padomes dalībniece

10.u

Anna Linda Alka

Anna Linda Alka

Atbildīgā par sociālajiem tīkliem

10.b

Marita Asarīte

Marita Asarīte

Skolēnu padomes konsultante