search

Jelgavas Valsts ģimnāzijas Skolēnu padome darbojas no 1997. gada. Tās pirmais prezidents - Raitis Ričiks.

Skolēnu padome ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska izglītojamo organizācija, kas izveidota saskaņā ar Jelgavas Valsts ģimnāzijas nolikumu.
SP veido izglītojamie, lai pārstāvētu un aizstāvētu visu JVĢ izglītojamo intereses un sekmētu JVĢ sabiedriskās dzīves veidošanos.

Pašlaik Skolēnu padomē ir 20 dalībnieki, kā arī brīvprātīgie palīgi. Katru gadu septembra beigās visi ģimnāzijas skolēni un skolotāji aizklātā balsošanā ievēl Skolēnu padomes prezidentu. Par padomes dalībnieku var kļūt 9.-11. klašu skolēni, uzrakstot motivācijas vēstuli.

SP mērķis ir panākt izglītojamo un JVĢ administrācijas interešu saskaņošanu un izglītojamo aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā attiecīgu iemaņu un prasmju apgūšanā.

Mārtiņš  Rubezis

Mārtiņš Rubezis

Skolēnu padomes prezidents

10.i2

Megija  Dižgalve

Megija Dižgalve

Skolēnu padomes saliedētāja, radošās grupas vadītāja

11.u

Emīls Bergs

Emīls Bergs

Skolēnu padomes vicaprezidents

10.u

Lote Pāvilsone

Lote Pāvilsone

Galvenā soc. tīklu pārvaldniece, scenāriste

11.b

Līva Krastiņa

Līva Krastiņa

Atbildīgā par finansēm, iepirkumu, sponsoriem

11.b

Roberts Celmiņš

Roberts Celmiņš

Fotogrāfs / videogrāfs

10.m

Jana  Apaļā

Jana Apaļā

Radošās grupas vadītāja, reklāmu veidošana, atbildīgā par grupas saliedēšanu

11.u

Laura Anna Laizāne

Laura Anna Laizāne

Atbildīgā par saziņu ar klašu vecākajiem

10.i2

Anete Reinberga

Anete Reinberga

Scenāriste, soc. tīklu pārvaldniece

11.u

Kristiāna Bušmane

Kristiāna Bušmane

Radošās grupas dalībniece

9.u

Laine Kuprisa

Laine Kuprisa

Radošās grupas dalībniece, intervētāja

9.iu2

Nikija Majore

Nikija Majore

Radošās grupas dalībniece, projektu konsultante

10.u

Marta Jansone

Marta Jansone

Radošās grupas dalībniece

10.u

Katrīna Akermane

Katrīna Akermane

Radošās grupas dalībniece, punktiera palīgs

9.b

Amanda Jansone

Amanda Jansone

Protokoliste

10.b

Gerda Sproģe

Gerda Sproģe

Soc. tīklu pārvaldniece, reklāmu veidotāja

11.u

Mārcis Rižovs

Mārcis Rižovs

Videogrāfs / montētājs

9.m

Elīna Dzirkale

Elīna Dzirkale

Punktieris, atbildīgā par sponsoriem

9.b

Nellija Brizga

Nellija Brizga

Radošās grupas dalībniece

9.u

Elīna Griķe

Elīna Griķe

Radošās grupas dalībniece

10.i2

Marita Asarīte

Marita Asarīte

Skolēnu padomes konsultante