search
01 Svētdiena
02 Pirmdiena

08:10 - 08:50

Skolotāju sadarbība jomās.

Attālināti E.Slokenberga

09:00

Administrācijas sanāksme.

I.Bandeniece

15:30

Skolotāju sanāksme.

Tiešsaistē (saite tiks nosūtīta e-klases pastā) I.Bandeniece

03 Otrdiena

15:30

Skolēnu padomes sēde tiešsaistē.

M.Asarīte

04 Trešdiena
05 Ceturtdiena

10:00

Skolas šaha turnīrs. Tiešsaistē.

K.Daģis

06 Piektdiena
07 Sestdiena
08 Svētdiena
09 Pirmdiena
10 Otrdiena

-- : --

Virtuālais Mārtiņdienas tirdziņš.

M.Asarīte

11 Trešdiena
12 Ceturtdiena
13 Piektdiena
14 Sestdiena
15 Svētdiena
16 Pirmdiena
17 Otrdiena

-- : --

Svinīgais pasākums, kas veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Tiešsaistē.

M.Asarīte, M.Tomsons

18 Trešdiena
19 Ceturtdiena
20 Piektdiena
21 Sestdiena
22 Svētdiena
23 Pirmdiena
24 Otrdiena
25 Trešdiena
26 Ceturtdiena
27 Piektdiena
28 Sestdiena
29 Svētdiena
30 Pirmdiena