search
01 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. kab. I.Bandeniece

15:30

SKOLOTĀJU PIRMDIENA - -informatīvie jautājumi visiem -projekta komandām - organizatoriskie jautājumi

145. kab. I.Bandeniece

02 Otrdiena

09:55 - 10:35

7.A klases tikšanās ar JPPP NLPG inspektori Baibu Lapiņu "Tava administratīvā atbildība".

325.kab. Soc.ped.S.Ločmele

09:55 - 10:35

12. klašu skolēnu sanāksme par valsts pārbaudes darbu kārtību.

145. kabinets A. Spirģe

15:30

Skolēnu padomes sēde.

157 M.Asarīte

03 Trešdiena

11:05 - 13:45

MOT nodarbība 7.D klasei.

145.kab. Agita Ozoliņa, Santa Ločmele

04 Ceturtdiena

09:00

Skolas angļu valodas olimpiāde 10.-12. klašu skolēniem

I.Lokmane-Šabovica

05 Piektdiena

13:05

Skolotāju dienas pasākums "Atklātās stundas Bīrona mūzikas un mākslas licejā".

Pils sudraba zāle Skolēnu padome

18:00

Skolotāju dienas pasākums.

Kultūras nams

06 Sestdiena
07 Svētdiena
08 Pirmdiena

-- : --

Erasmus+ Projekta “ICT IN ACTIVE LEARNING AND TEACHING – INSPIRING, CHALLENGING, TERRIFIC” nedēļa.

A.Ozoliņa, J.Dūrējs, L.Krieviņa

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. kab. I.Bandeniece

11:05 - 11:45

Erasmus+ projekta ietvaros plānotās atklātās stundas: D.Špakovska- matemātika 7.m (322-4.kab.), L.Sabule- bioloģija 8.b (247.kab.), G.Draveniece- latviešu val. (251.kab.)

E.Slokenberga, A.Ozoliņa

12:15 - 12:55

Erasmus+ projekta ietvaros plānotās atklātās stundas: J.Dūrējs- matemātika 8.m (322-3.kab.), K.Daģis- fizika 8.d (149.kab.), A.Ozoliņa- angļu val. (245.kab.)

E.Slokenberga, A.Ozoliņa

15:30

Pilotskolas komandu darbnīca.

145. kab. I.Bandeniece, E.Slokenberga

09 Otrdiena

-- : --

Erasmus+ Projekta “ICT IN ACTIVE LEARNING AND TEACHING – INSPIRING, CHALLENGING, TERRIFIC” nedēļa.

A.Ozoliņa, J.Dūrējs, L.Krieviņa

09:05 - 09:45

Erasmus+ projekta ietvaros organizētas stundas 8.a2 klasē (320.kab), 9.a klasē (145.kab.), 8.m klasē (322-3.kab.), 8.b klasē (318-2.kab.), 8.d klasē (153.kab.), 9.b klasē (253.kab.)

E.Slokenberga, A.Ozoliņa

09:55 - 10:35

7.B klases tikšanās ar JPPP NLPG inspektori Baibu Lapiņu "Tava administratīvā atbildība".

146.kab. Soc.ped.S.Ločmele

09:55

Klases stundas,kas veltītas karjeras nedēļai ( skatīt sarakstu).

Klašu telpas M.Nelsone

11:45

Prezidenta kandidātu debates.

251 M.Asarīte

15:30

Skolēnu padomes sēde. Tikšanās ar jaunajiem padomes kandidātiem.

157 M.Asarīte

10 Trešdiena

-- : --

Erasmus+ Projekta “ICT IN ACTIVE LEARNING AND TEACHING – INSPIRING, CHALLENGING, TERRIFIC” nedēļa.

A.Ozoliņa, J.Dūrējs, L.Krieviņa

09:00 - 13:30

Erasmus+ projekta “ICT IN ACTIVE LEARNING AND TEACHING – INSPIRING, CHALLENGING, TERRIFIC” ietvaros organizētā IKT konference ar darbnīcām.

I.Bandeniece, E.Slokenberga, A.Ozoliņa

15:30

Skolēnu padomes sēde. Tikšanās ar jaunajiem padomes kandidātiem.

157 M.Asarīte

11 Ceturtdiena

-- : --

Erasmus+ Projekta “ICT IN ACTIVE LEARNING AND TEACHING – INSPIRING, CHALLENGING, TERRIFIC” nedēļa.

A.Ozoliņa, J.Dūrējs, L.Krieviņa

09:00 - 13:55

Skolēnu padomes prezidenta vēlēšanas.

156 M.Asarīte

12 Piektdiena

-- : --

Erasmus+ Projekta “ICT IN ACTIVE LEARNING AND TEACHING – INSPIRING, CHALLENGING, TERRIFIC” nedēļa.

A.Ozoliņa, J.Dūrējs, L.Krieviņa

09:00 - 15:30

Erasmus+ projekta “ICT IN ACTIVE LEARNING AND TEACHING – INSPIRING, CHALLENGING, TERRIFIC” starptautiskā olimpiāde

145.kab A.Ozoliņa, J.Dūrējs, L.Krieviņa, E.Slokenberga

18:00 - 21:00

Erasmus+ projekta “ICT IN ACTIVE LEARNING AND TEACHING – INSPIRING, CHALLENGING, TERRIFIC” noslēguma pasākums ar viesģimenēm.

I.Bandeniece, A.Ozoliņa

13 Sestdiena
14 Svētdiena
15 Pirmdiena

-- : --

Latvijas skolēnu, jauniešu un skolotāju uzņēmējdarbības konference #UZDRĪKSTIES UZVARĒT.

Rīga, Ķīpsala I.Rumbeniece, M.Nelsone

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. kab. I.Bandeniece

09:00 - 15:30

Fotografēšanās.

Pils sudraba zāle M.Asarīte

15:30

Paldiesbrīdis visem skolotājiem. Pilotskolas komandu darbnīca.

145. kab. I.Bandeniece

16 Otrdiena

09:00 - 15:30

Fotografēšanās.

Pils sudraba zāle M.Asarīte

08:15 - 15:30

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 8 A1.klases skolēniem personīgās izaugsmes treniņš "JĀdara"

150 M.Asarīte

09:55 - 10:35

7.M1 klases tikšanās ar JPPP NLPG inspektori Baibu Lapiņu "Tava administratīvā atbildība".

322-4.kab. Soc.ped.S.Ločmele

15:30

Klašu audzinātāju sanāksme.

241 M.Asarīte

17 Trešdiena

09:00 - 15:30

Fotografēšanās.

Pils sudraba zāle M.Asarīte

10:35

Skolēnu padomes brīvprātīgo palīgu sanāksme.

145 M.Asarīte

18 Ceturtdiena

10:35

10. klašu audzinātāju sanāksme

252. kabinets A. Spirģe

11:30

Piedalīšanās TOWARDS THE EUROPEAN ELECTIONS: EUROPEAN CITIZENS, LET’S TALK!

Kafe "Silva", ZRKAC J.ķusis

15:30

Jaunās skolēnu padomes pirmā sēde.

251 M.Asarīte

19 Piektdiena
20 Sestdiena
21 Svētdiena
22 Pirmdiena

-- : --

SKOLĒNU BRĪVDIENAS

09:30 - 16:45

Pilotskolu mācības vidusskolas komandai.

Rīga A.Spirģe

23 Otrdiena

-- : --

SKOLĒNU BRĪVDIENAS

-- : --

Kursi “Mācību saturs un mācīšanās pieejas maiņa”

E.Slokenberga

10:00

Skolēnu padomes sēde.

251 M.Asarīte

24 Trešdiena

-- : --

SKOLĒNU BRĪVDIENAS

-- : --

Kursi “Mācību saturs un mācīšanās pieejas maiņa”

E.Slokenberga

-- : --

Pilotskolu mācības pamatskolas komandai.

Rīga I.Bandeniece

12:30

Skolēnu padomes saliedēšanās pasākums.

251 M.Asarīte

25 Ceturtdiena

-- : --

SKOLĒNU BRĪVDIENAS

26 Piektdiena

-- : --

SKOLĒNU BRĪVDIENAS

10:00

Seminārs LLU pasniedzējiem "Satura un pieejas maiņa. Mācīšanās lietpratībai."

247. kab. E.Slokenberga, A.Ozoliņa. E.Indriksone, I.Strode, L.Krieviņa, L.Sabule

10:00

Seminārs “Aktuālās nostādnes ZPD”

145. A.Spirģe

27 Sestdiena
28 Svētdiena
29 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. kab. I.Bandeniece

13:00

"Latvijas skolas soma"ietvaros-izrāde "Jetes dienu grāmata"-10.,11.klasēm.

LLU aula M.Asarīte

15:30

Seminārs skolotājiem "Vērtības ATBILDĪBA un DROSME".

145. kab. I.Bandeniece, E.Slokenberga

30 Otrdiena

09:55 - 10:35

7.D klases tikšanās ar JPPP NLPG inspektori Baibu Lapiņu "Tava administratīvā atbildība".

326-1.kab. Soc.ped.S.Ločmele

31 Trešdiena

08:15

Helovīna ķirbju izstāde.

Pie dežuranta Skolēnu padome

08:15

Helovīnu ķirbju konkurss.

Pie dežuranta Skolēnu padome