search
01 Ceturtdiena

09:00

Skolas šaha turnīrs.

145 K.Daģis

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

18:00

ĢIMNĀZIJAS PADOME.

02 Piektdiena
03 Sestdiena
04 Svētdiena
05 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. kab. I.Bandeniece

13:00 - 14:30

Atvērtā stunda "Fakti un maldināšana - Latvijas Valsts izveidošana un zaudēšana"

317 (Fizikas katedra) B.Turlava

15:30

Skolotāju PIRMDIENA. Informatīvā diena.

145. kab. I.Bandeniece

06 Otrdiena

09:55 - 10:35

7.m2 klases tikšanās ar JPPP NLPG inspektori Baibu Lapiņu "Tava administratīvā atbildība".

149.kab. Soc.ped.S.Ločmele

07 Trešdiena

12:15

Biznesa DNS. 10.klašu skolēnu tikšanās ar Karameļu darbnīcas vadītāju Ilzi Priževoiti.

Pils aula M.Nelsone

08 Ceturtdiena

09:00 - 11:00

Skolas bioloģijas olimpiāde( 9.-12.kl.)

247. kabinets L.Sabule

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

09 Piektdiena

10:35

Mārtiņdienas gadatirgus.

Foajē pie aulas. I.Rumbeniece

10 Sestdiena
11 Svētdiena

-- : --

Patriotu nedēļas pasākumi.

Skola M.Asarīte, skolēnu padome

17:00

Lāčplēša dienas lāpu gājiens.

Jelgava Klašu audzinātāji

12 Pirmdiena

-- : --

Patriotu nedēļas pasākumi.

Skola M.Asarīte, skolēnu padome

08:15

Patriotu lentīšu dalīšana.

Pie skolas Skolēnu padome

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. kab. I.Bandeniece

11:45

Filma "Ko es novēlu Latvijai dzimšanas dienā"

Pie dežuranta Skolēnu padome

12:15

Biznesa DNS. 12. klašu skolēnu tikšanās ar Jelgavas biznesa inkubatora vadītāju Ņikitu Kazakeviču.

Pils aula M.Nelsone

15:30

Pedagoģiskās padomes sanāksme. 7.klašu adaptācijas periods.

145. kab. I.Bandeniece, R.Matrosova

13 Otrdiena

-- : --

Patriotu nedēļas pasākumi.

Skola M.Asarīte, skolēnu padome

09:55

Klases stunda par vērtībām rokoperā "Lāčplēsis" Latvijas kontekstā.

Klašu audzinātāji

11:45

Kahoot spēle "Ko es zinu par Latviju".

Pie dežuranta Skolēnu padome

14 Trešdiena

-- : --

Patriotu nedēļas pasākumi.

Skola M.Asarīte, skolēnu padome

11:45

Latviešu dziesmu dziedāšana kopā ar grupu "Capital Three"

Pie dežuranta Skolēnu padome

15 Ceturtdiena

-- : --

Patriotu nedēļas pasākumi.

Skola M.Asarīte, skolēnu padome

09:55

Svinīgais pasākums, kas veltīts Latvijas simtgadei.( 7.-9. klasēm)

LLU aula M.Asarīte

11:05

Svinīgais pasākums, kas veltīts Latvijas simtgadei.( 10.-12. klases)

LLU aula M.Asarīte

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

16 Piektdiena

-- : --

Patriotu nedēļas pasākumi.

Skola M.Asarīte, skolēnu padome

10:25

Akcija "Veidojam sauli Latvijai".

Pils pagalms Skolēnu padome

17 Sestdiena

-- : --

Patriotu nedēļas pasākumi.

Skola M.Asarīte, skolēnu padome

18 Svētdiena

-- : --

Patriotu nedēļas pasākumi.

Skola M.Asarīte, skolēnu padome

16:00

Sveču zīmju veidošana Hercoga Jēkaba laukumā

Hercoga Jēkaba laukums M.Asarīte, R.Ciršs

19 Pirmdiena

-- : --

Brīvdiena.

20 Otrdiena

09:55 - 10:35

Biznesa DNS. 11. klašu skolēnu tikšanās ar "Vitkovsky Music Agency" vadītāju Jāni Vitkovski

LLU Aula Marija Nelsone

10:00 - 14:00

Vēstures pilotolimpiāde 9.-12. klasēm.

321.,324. B.Turlava

15:30

Projekta “PuMPuRS” seminārs.

145. kab. R.Matrosova, G.Auza

21 Trešdiena

15:30

Klašu audzinātāju sanāksme "Gatavojamies Citādai dienai"

241 M.Asarīte, E.Slokenberga

22 Ceturtdiena

08:15 - 15:30

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 8 A1.klases skolēniem personīgās izaugsmes treniņš "JĀdara"

145 V.Saulīte, D.Zaltans

15:30

Skolēnu padomes sēde.

157 M.Asarīte

18:00

9.klašu skolēnu vecāku sapulce

R.Matrosova, klašu audzinātāji

18:30 - 20:00

8.b klases skolēnu un vecāku kopīgs pasākums "Tikai kopā mēs esam spēks!"

145.kab. A.Ozoliņa

23 Piektdiena
24 Sestdiena
25 Svētdiena
26 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. kab. I.Bandeniece

09:00 - 12:00

Supervīzija mācīšanās grupu vadītājiem

244 E.Slokenberga

15:30

Pedagoģiskās padomes sanāksme. 10. klašu adaptācijas periods.

145. kab. I.Bandeniece, A.Spirģe

27 Otrdiena
28 Trešdiena

6.st.

Atklātā stunda - 8.m

320 B.Turlava

6.st.

Atklātā stunda - 12.b

322-3 J.Brente

7.st.

Atklātā stunda - 10.b

322-3 J.Ķusis

7.st.

Atklātā stunda - 7.m2

325 B.Brente

29 Ceturtdiena

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

30 Piektdiena