search
01 Otrdiena
02 Trešdiena
03 Ceturtdiena
04 Piektdiena
05 Sestdiena
06 Svētdiena
07 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. kab. I.Bandeniece

15:30

Skolotāju sanāksme -Inženieru dienas analīze

145. kab. I.Bandeniece

08 Otrdiena

09:55 - 10:35

KALBA - starptautisks konsultāciju centrs par izglītības iespējām ārzemēs 12. un 11. klašu interesentiem stāstīs par iespējām studēt augstāko izglītību ārzemēs.

145.kabinets Marija Nelsone

09 Trešdiena

08:15 - 14:30

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 8 A2.klases skolēniem personīgās izaugsmes treniņš "JĀdara"

145 V.Saulīte, D.Zaltans

10 Ceturtdiena

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

11 Piektdiena
12 Sestdiena
13 Svētdiena
14 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. kab. I.Bandeniece

15:30

Skola2030 komandu darbnīca.

145. kab. I.Bandeniece, E.Slokenberga

15 Otrdiena

2.,3.st.

Karjeras pasākums 9.a, 9.d. klasei

145

09:55

Klases stunda, kas veltīta barikāžu atceres dienai.

Klases audzinātāji

16 Trešdiena

-- : --

Jāiesniedz ZPD 11.kl.

252. kab. A.Spirģe

-- : --

KURSI - “Skolotāju sadarbība un personalizēta profesionālā pilnveide”

145. kab. E.Slokenberga

14:00

Filma "Tēvs nakts" 10.,12. klasēm

Jelgavas kultūras nams Klašu audzinātāji

17 Ceturtdiena

14:45

Augstskolu pēcpusdiena. Dažādu augstskolu pārstāvji iepazīstinās un stāstīs par studiju iespējām konkrētajās augstskolās.

Dažādi kabineti Marija Nelsone

Augstskolu pārstāvji tiks izvietoti pa kabinetiem un gaiteņiem, kur skolēni varēs iegūt nepieciešamo informāciju. Saraksts ar Augstskolām un atrašanās vietu sekos tuvāk pasākuma datumam.

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

18 Piektdiena

09:05 - 09:45

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības ietādēs" ietvaros pasākums "Pārstrādes sektors" 8.un 9.klašu skolēnu tikšanās ar AS "PET Baltija " pārstāvjiem.

LLU aula M.Nelsone

10:00 - 12:00

Skolas matemātikas olimpiāde 7., 8., 9., 10. klašu skolēniem

318-2, 319 J.Dūrējs

19 Sestdiena
20 Svētdiena
21 Pirmdiena

-- : --

Administrācijas sanāksme.

252. kab. I.Bandeniece

15:30

Pedagoģiskās padomes sanāksme.

145. kab. I.Bandeniece

22 Otrdiena
23 Trešdiena

14:00

SMU piedalīšanās tirdziņā "Cits bazārs".

Pilsētas pasāža I.Rumbeniece

24 Ceturtdiena

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

25 Piektdiena

-- : --

ZPD konference

fizikas aud. A.Spirģe

26 Sestdiena
27 Svētdiena
28 Pirmdiena

-- : --

Draudzīgā aicinājuma diena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. kab. I.Bandeniece

15:31

Skola2030 komandu darbnīca

145. kab. I.Bandeniece, E.Slokenberga

29 Otrdiena

-- : --

Veselības diena "Esi kustīgs!"

Skolēnu padome

30 Trešdiena

10:35 - 12:15

Veselības diena "Esi zinošs!" Pirmās palīdzības apmācības.

145 Skolēnu padome

31 Ceturtdiena

-- : --

Veselības diena "Esi vesels!"

Skolēnu padome

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

18:00

JVĢ padomes sanāksme.

145. kab. I.Bandeniece, V.Bergmane