search
01 Piektdiena
02 Sestdiena
03 Svētdiena
04 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. kab. I.Bandeniece

15:30

Skolotāju informatīvā sanāksme.

145. kab. I.Bandeniece

05 Otrdiena

-- : --

Piedalīšanās projektā "EP vēlēšanas".

Lietuva J.Ķusis, R.Detlava

06 Trešdiena

08:15 - 19:00

Vecāku diena, seminārs Skola2030

JVĢ I.Bandeniece, E.Slokenberga

07 Ceturtdiena

14:00

Jelgavas skolu skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas seminārs"Skolēnu pašpārvade skolā-pieredze, iespējas".

Sudraba zāle M.Asarīte

08 Piektdiena

-- : --

Skola2030 vidusskolas komandai mācības.

Rīga A.Spirģe

09 Sestdiena
10 Svētdiena
11 Pirmdiena

08:15 - 15:25

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 8 A2.klases skolēniem personīgās izaugsmes treniņš "JĀdara"

145 V.Saulīte, D.Zaltans

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. kab. I.Bandeniece

15:30

Skola2030 komandas dalībnieku individuāls darbs

145. kab. E.Slokenberga

12 Otrdiena
13 Trešdiena

-- : --

Ēnu diena.

M.Nelsone,klašu audzinātāji

08:15 - 10:00

Klašu audzinātāju seminārs"Klases audzinātāja darba pieredze un iespējas".

241 M.Asarīte

09:30 - 12:30

Supervīzija projekta "PuMPuRS" skolotājiem

145.kabinets R.Matrosova

10:00 - 12:00

Mācīšanās grupu vadītāju sanāksme

E.Slokenberga

13:00 - 16:00

Supervīzija mācīšanās grupu vadītājiem

154 E.Slokenberga

14 Ceturtdiena

11:45

Valentīndienas spēle "Aklais randiņš".

Foajē pie dežuranta. Skolēnu padome.

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155. M.Asarīte

15 Piektdiena
16 Sestdiena
17 Svētdiena
18 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. kab. I.Bandeniece

15:30

Seminārs - plānošana “Citāda diena”

145. kab. I.Bandeniece, E.Slokenberga

19 Otrdiena
20 Trešdiena
21 Ceturtdiena

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

22 Piektdiena

-- : --

Skola2030 pamatskolas komandai mācības.

Rīga I.Bandeniece

18:00

12. klašu žetonu vakars.

LLU aula M.Asarīte,klašu audzinātāji

23 Sestdiena
24 Svētdiena
25 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. kab. I.Bandeniece

15:30

Skolotāju sanāksme "Citādās dienas plānošana"

145. kab. E.Slokenberga

26 Otrdiena

10:00

Piedalīšanās pilsētas skatuves runas konkursā.

ZRKAC Antra Leite-Straume

27 Trešdiena
28 Ceturtdiena

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte