search
01 Piektdiena

10:35

Klašu vecāko sanāksme.

156 M.Asarīte

02 Sestdiena

-- : --

Izstādes "Skola 2019" apmeklējums.

Ķīpsalas halle M.Nelsone

03 Svētdiena
04 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. kab. I.Bandeniece

15:30

Skolotāju sanāksme.

145. kab. I.Bandeniece

05 Otrdiena

09:55 - 10:35

Informatīva sanāksme 9.A un 9.D klasēm par izglītības turpināšanas iespējām ģimnāzijā.

145. kabinets A. Spirģe

06 Trešdiena

03:00

Galda spēļu starpbrīži.

145 Skolēnu padome.

07 Ceturtdiena

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

08 Piektdiena
09 Sestdiena
10 Svētdiena
11 Pirmdiena

-- : --

7.-11. kl. Skolēnu brīvdienas.

12 Otrdiena

-- : --

7.-11. kl. Skolēnu brīvdienas.

13 Trešdiena

-- : --

7.-11. kl. Skolēnu brīvdienas.

14 Ceturtdiena

-- : --

7.-11. kl. Skolēnu brīvdienas.

15 Piektdiena

-- : --

7.-11. kl. Skolēnu brīvdienas.

10:00

Skolēnu padomes sēde.

145 M.Asarīte

16 Sestdiena
17 Svētdiena
18 Pirmdiena

-- : --

12.kl. Skolēnu brīvdienas

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. kab. I.Bandeniece

15:30

Klašu audzinātāju sanāksme.

145 M.Asarīte

19 Otrdiena

-- : --

12.kl. Skolēnu brīvdienas

09:55

7.-9. klašu konkurss "Erudīts 2019".

145 Skolēnu padome

20 Trešdiena

-- : --

12.kl. Skolēnu brīvdienas

15:30

Skolas teātra studijas pirmizrāde"Ezops.21.gadsimts".

251 Antra Leite-Straume

21 Ceturtdiena

-- : --

12.kl. Skolēnu brīvdienas

13:00

Kora "Skaliņi"piedalīšanās pilsētas koru skatē.

4.vidusskola M.Vaickovska

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

22 Piektdiena

-- : --

12.kl. Skolēnu brīvdienas

23 Sestdiena
24 Svētdiena
25 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. kab. I.Bandeniece

15:30

Skolotāju sanāksme.

145. kab. I.Bandeniece

26 Otrdiena

09:55

10.-12. klašu konkurss "Erudīts 2019".

145 Skolēnu padome.

09:55

Informācija par studijām Anglijā un Somijā.

155 M.Nelsone

13:00

Digitālās nedēļas interaktīvā lekcija "Netērē papīru! Dari digitāli!"

Senāta telpa. 12.b

27 Trešdiena

-- : --

Eiropas parlamenta simulācijas spēle.

J.Ķusis

28 Ceturtdiena

08:15 - 15:30

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 8 A2.klases skolēniem personīgās izaugsmes treniņš "JĀdara"

145 V.Saulīte, D.Zaltans

13:00

Skolas komandas piedalīšanās erudītu konkursā "Dipadu dapadu".

Mūzikas vidusskola G.Draveniece

13:00

12.M un 12.D klases piedalīšanās diskusijā par Eiroparlamenta vēlēšanām. Projekta noslēgums.

Jelgavas muzejs J.Ķusis, R.Detlava

14:00

Seminārs Jelgavas pilsētas matemātikas jomas skolotājiem "Pilnveidotās matemātikas mācību priekšmeta programmas pamatskolā. Atbalsta materiāli skolēnam."

153 E.Slokenberga

15:00

Vidusskolas volejbola turnīrs.

Sporta halle A.Anškins

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

29 Piektdiena

-- : --

7. klašu meiteņu tikšanās ar ārsti (skolas absolventi) Daigu Baranovsku.

156 M.Asarīte

30 Sestdiena
31 Svētdiena