search
01 Pirmdiena

15:30

Skolotāju sanāksme

145. I.Bandeniece, E.Slokenberga

02 Otrdiena

12:00 - 14:30

Rēzeknes novada kultūras un pašizpausmes mākslā skolotāju vizīte.

246. E.Slokenberga

12.15 Atklātā literaturas stunda. E.Indriksone
12.55 Literatūras stundas analīze
13.20 Darbnīca "SLA izmantošana mācību stundās"
14.00 Pieredzes apmaiņa

03 Trešdiena
04 Ceturtdiena

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

05 Piektdiena
06 Sestdiena

09:00

Nacionālais debašu turnīrs.

I.Strode

13:00

Kora "Skali" piedalīšanās pilsētas koru koncertā.

LLU aula V.Vācietis

07 Svētdiena
08 Pirmdiena

-- : --

Mūzikas un mākslas nedēļa.

Mākslas, mājturības skolotāji

09:55

Liepājas Goda teātra izrāde "Čomiņi"7.-9. klasēm akcijas "Latvijas skolas soma"ietvaros.

LLU aula M.Asarīte

11:05

Liepājas Goda teātra izrāde "Čomiņi"7.-9. klasēm akcijas "Latvijas skolas soma"ietvaros.

LLU aula M.Asarīte

09 Otrdiena

-- : --

Mūzikas un mākslas nedēļa.

Mākslas, mājturības skolotāji

3.st.

8.a1 tikšanās ar skolas absolventi medicīnas zinātņu doktori Ilzi Maldupu

146 G.Draveniece

3.st.

10.a1 un 10.b klases tikšanās ar Nacionālās enciklopēdijas galveno redaktoru Valteru Ščerbinksi.

145 V.Pranča

09:55

Skolas talantu koncerts.

LLU aula M.Asarīte

10 Trešdiena

-- : --

Mūzikas un mākslas nedēļa.

Mākslas, mājturības skolotāji

09:05 - 12:55

12.klašu skolēnu tikšanās ar Eiroparlamenta biroja pārstāvi Terēzi Gruduli.

145 M.Asarīte

11 Ceturtdiena

-- : --

Nodarbība par atkarību izplatības samazināšanu un novēršanu. Plkst. 9:00-10:30 8.a1 (251), 8.a2 (253). Plkst. 11:05-12:35 8.b (251), 8.d (253). Plkst. 13:05-14:35 8.m (251)

S.Ločmele

-- : --

Diagnostikas darbs fizikā 11.m (2.,3.st.), 11.a1 (3.,4.st.)

148, 149 B.Daģe, E.Ļetko

-- : --

Diagnostikas darbs ķīmijā 11.b (2.,3.st.), 11.a2 (4.,5.st.)

276 A.Freiberga, I.Kopštāle

11:05 - 12:35

Nodarbība par atkarību izplatības samazināšanu un novēršanu.

8.b (251.k.), 8.d (253.k.) S.Ločmele

13:00

Dailes teātra izrāde "Padegs un Padegs" 10.-12. klasēm "Latvijas skolas soma" ietvaros.

LLU aula M.Asarīte

13:05 - 14:35

Nodarbība par atkarību izplatības samazināšanu un novēršanu.

8.m (251.k.) S.Ločmele

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

12 Piektdiena
13 Sestdiena
14 Svētdiena
15 Pirmdiena

14:00 - 17:00

Supervīzija mācīšanās grupu vadītājiem.

154 E.Slokenberga

16 Otrdiena

09:55

Akcijas „Atpakaļ uz skolu" ietvaros 12. klašu skolēniem tikšanās ar Ārlietu ministrijas Eiropas Savienības koordinācijas un politiku departamenta direktoru Mārtiņu Klīvi.

Sudraba zāle I.Bandeniece

17 Trešdiena
18 Ceturtdiena

08:15 - 15:30

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 8 A2.klases skolēniem personīgās izaugsmes treniņš "JĀdara"

145 V.Saulīte, D.Zaltans

18:00

9.b, c, d klašu skolēnu vecāku sapulce

klašu audzinātāji

19 Piektdiena
20 Sestdiena
21 Svētdiena
22 Pirmdiena
23 Otrdiena

-- : --

Lielās talkas un labo darbu nedēļa.

Klašu audzinātāji

3.st.

Angļu valodas konkurss. 7.klase (253), 8.klase (241), 11.klase (251)

A.Paņuhno

24 Trešdiena

-- : --

Lielās talkas un labo darbu nedēļa.

Klašu audzinātāji

09:30

Pilsētas olimpiāde latviešu valodā 7.klašu skolēniem

E.Indriksone

09:55 - 10:35

Seminārs latviešu valodas skolotājiem

145. kab. E.Indriksone

11:05 - 12:25

Atklātā stunda kulturoloģijā. 12.a klase.

150. D.Blūma

25 Ceturtdiena

-- : --

Lielās talkas un labo darbu nedēļa.

Klašu audzinātāji

15:00 - 17:30

Pamatskolas volejbola turnīrs.

Sporta halle A.Anškins

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

26 Piektdiena

-- : --

Lielās talkas un labo darbu nedēļa.

Klašu audzinātāji

10:00

Reģionālā olimpiāde angļu valoda

A.Ozoliņa

13:00

Lielā talka.

Pie pils, pie Valdekas pils. Klašu audzinātāji.

27 Sestdiena
28 Svētdiena
29 Pirmdiena

11:05 - 15:30

Atklātās stundas LU Fizmat fakultātes studentiem. L.Krieviņa 9.b, E.Slokenberga 11.b, D.Špakovska 7.m1

318-2, 322-4 E.Slokenberga

15:30

Skolas teātra izrāde"Ezops.21.gadsimts"

251 Antra Leite-Straume

30 Otrdiena