search
01 Trešdiena
02 Ceturtdiena

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

03 Piektdiena

11:05

4. maijam veltīts pasākums 7.-9. klasēm.

LLU aula M.Asarīte

12:15

4.maijam veltīts pasākums 10.-12. klasēm.

LLU aula M.Asarīte

04 Sestdiena
05 Svētdiena
06 Pirmdiena
07 Otrdiena

12:30

Atvērto durvju dienas pasākums 6.klašu skolēniem

pie 143.kabineta R.Matrosova,7. klašu audzinātāji

08 Trešdiena

08:15 - 09:45

12.B un 12.D "Iedvesmas stunda"

145.kab Marija Nelsone

Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

10:00 - 14:00

Visas 7.klases Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2019

Ķīpasalas izstāžu centrs M.Nelsone

11:05 - 12:25

12.A un 12.M "Iedvesmas stunda"

145.kabinets Marija Nelsone

Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

09 Ceturtdiena

13:00 - 17:00

Eiropas diena.

Uzvaras parks. A.Leite-straume, K.Daģis

13:30

Atvērto durvju dienas pasākums 6. un 9.klašu skolēniem

pie 143.kabineta R.Matrosova,7. klašu audzinātāji

10 Piektdiena
11 Sestdiena
12 Svētdiena
13 Pirmdiena

15:30

SKOLOTĀJU SANĀKSME.

145. kab.

14 Otrdiena

08:15 - 15:25

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 8 A2.klases skolēniem personīgās izaugsmes treniņš "JĀdara"

241 V.Saulīte, D.Zaltans

18:00

Skolēnu apbalvošanas pasākumus

pils aula I.Bandeniece

15 Trešdiena
16 Ceturtdiena

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

17 Piektdiena

11:00

12. klašu Pēdējā zvana pasākums.

LLU aula M.Asarīte

12:15

9. klašu Pēdējā zvana pasākums.

LLU aula M.Asarīte

18 Sestdiena
19 Svētdiena
20 Pirmdiena

14:00 - 17:00

Supervīzija mācīšanās grupu vadītājiem.

154 E.Slokenberga

21 Otrdiena
22 Trešdiena

-- : --

Sporta diena un āra aktivitāšu diena.

LLU stadions. Sporta skolotāji.

10:00

Eksāmens latviešu valodā 9.klašu skolēniem

norādītie kabineti I.Bandeniece R.Matrosova

23 Ceturtdiena

09:00

Eksāmens latviešu valodā(mutvārdu daļa) 9.klašu skolēniem

norādītie kabineti I.Bandeniece R.Matrosova

15:30

Skolēnu padomes sēde.

155 M.Asarīte

24 Piektdiena
25 Sestdiena
26 Svētdiena
27 Pirmdiena

15:30

Skolotāju sanāksme

145. I.Bandeniece, E.Slokenberga

28 Otrdiena
29 Trešdiena

10:00

Eksāmens svešvalodā 9.klašu skolēniem

norādītie kabineti I.Bandeniece A.Spirģe

30 Ceturtdiena

-- : --

Zaļumballe.

Pils saliņa. Skolēnu padome

31 Piektdiena