search
01 Svētdiena

11:00

ZINĪBU DIENA. Jelgavas Valsts ģimnāzijas ēkas atklāšanas svētki.

Mātera iela 44 I.Bandeniece, M.Asarīte

02 Pirmdiena
03 Otrdiena

14:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

04 Trešdiena
05 Ceturtdiena
06 Piektdiena
07 Sestdiena
08 Svētdiena
09 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

215. I.Bandeniece

15:30

Skolotāju sanāksme.

306. - semināru telpa

10 Otrdiena

15:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

11 Trešdiena

15:00

Dzejas dienas pie Raiņa pieminekļa.

Raiņa parks Literatūras skolotāji

12 Ceturtdiena

10:00

Pilsētas dzejas diena.

Pie pilsētas bibliotēkas. A.Leite-Straume

13 Piektdiena

15:00

JA Latvia Līderu programmas svinīgais noslēguma pasākums - izlaidums.

Jūrmala I.Bandeniece

18:00

7.A2,7.M2 vecāku sapulce. Tikšanās ar MOT vadītāju.

Klašu audzinātāji

14 Sestdiena

10:00

Svinīgais pasākums, kas veltīts J.Čakstes 160.jubilejai.

J.Čakstes piemineklis Klašu audzinātāji

15 Svētdiena

-- : --

Kultūras mantojuma dienas Jelgavā.

JVĢ L.Ozoliņa, M.Asarīte

16 Pirmdiena

09:00

Administracijas sanāksme

215. I.Bandeniece

15:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

15:30

Skolotāju sadarbība starpdiscipilnāro nodarbību sagatavošanai pēc vajadzības.

pēc vajadzības

17 Otrdiena

16:00 - 17:00

Izglītojoša nodarbība pedagogiem veselības veicināšanai un slimību profilaksei

M.Nelsone

Fizioterapeite Egija Kovaļenko ar pašvaldības atbalstu īstenos projektu «Izglītojoša nodarbība pedagogiem veselības veicināšanai un slimību profilaksei», Jelgavas pedagogiem piedāvājot vingrojumu apmācības kursu.

18 Trešdiena

18:00

7.B,7.A1,7.M1 vecāku sapulce. Tikšanās ar MOT vadītājiem.

Klašu audzinātāji

19 Ceturtdiena

-- : --

7.klašu saliedēšanas pasākums "Mēs mežā"

Tērvete I.Liepa-Nagle

-- : --

12. klašu kulturoloģijas stunda- mācību ekskursija uz Rundāli Latvijas skolas somas ietvaros.

Rundāle D.Blūma,klašu audzinātāji

09:00

Āra aktivitāšu diena, olimpiskā diena.

M.Nelsone,11.B

11:00

Kanādas vēstnieka lekcija 12. klašu skolēniem.

Zāle

20 Piektdiena

10:00

Zemgales reģiona seminārs "Jauno uzņēmēju skola Jelgavā".

Zāle

21 Sestdiena

09:00

Tālākizglītības kursi"Mūsdienīga mācību procesa plānošana un organizēšana latviešu valoda stundās" Jelgavas novada skolotājiem

306. kab. R.Matrosova

22 Svētdiena
23 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

215. I.Bandeniece

15:30

Skolotāju sanāksme. Jauno izglītības programmu plānošana.

306. A.Spirģe

24 Otrdiena

03:00

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

25 Trešdiena

11:00

Pieredzes apmaiņas seminārs ar projekta "PumPurs" koordinatoriem no Liepājas izglītības iestādēm

111.kab. R.Matrosova

11:45

Klašu vecāko sanāksme.

303 M.Asarīte

26 Ceturtdiena

-- : --

MOT nodarbības 7.b, 7.a2, 7.m1, 7.m2.

Klašu audzinātāji, A.Ozoliņa, M.Asarīte

18:00

Klašu vecāku sapulces 9.klasēs. Tikšanās ar skolas administrāciju.

Klašu audzinātāji

27 Piektdiena

-- : --

MOT nodarbība 7.a1

Klašu audzinātāji, A.Ozoliņa, M.Asarīte

17:00 - 19:00

Zinātnieku nakts

E.Slokenberga

28 Sestdiena
29 Svētdiena
30 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

215. I.Bandeniece

15:30

Klašu audzinātāju sanāksme.

303 M.Asarīte