search
01 Otrdiena

10:35

Skolēnu padomes prezidenta kandidātu diskusija.

Zāle M.Asarīte

15:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

02 Trešdiena

08:55 - 13:55

Skolēnu padomes prezidenta vēlēšanas.

Zāle M.Asarīte

03 Ceturtdiena

13:30

Skolēnu tikšanās ar Ziemeļvalstu vēstniekiem.

Zāle, 117.,118.,119.,120. I. Bandeniece,i. Liepa-Nagle, angļu valodas skolotāji

04 Piektdiena

12:00

Skolotāju diena.

Zāle I.Bandeniece, M.Asarīte

05 Sestdiena
06 Svētdiena
07 Pirmdiena

-- : --

Labo darbu nedēļa.

Klašu audzinātāji

09:00

Administrācijas sanāksme.

215. I.Bandeniece

10:00 - 11:00

Portugāļu skolotāju tikšanās ar JVĢ administrāciju.

215. A.Ozoliņa

12:15

Atklātā stunda portugāļu skolotājiem Erasmus projekta ietvaros. Angļu valoda 7.a2 sk.A.Ozoliņa

163. A.Ozoliņa

13:00 - 14:30

Pasākums 10.klašu skolēniem. Es gribu veidot savu profesionālo identitāti. Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".

Zāle, 306 I.Jankeviča

14:30

10. klašu skolēnu pasākums "Iekāp vidusskolā."

Zāle 11. klases

15:30

Informatīvā sanāksme. Starpdisciplīnārā apspriede.

306. - semināru telpa I.Bandeniece

08 Otrdiena

-- : --

Labo darbu nedēļa.

Klašu audzinātāji

09:00

Atklātās stundas portugāļu skolotājiem Erasmus projekta ietvaros. 2. st.8.m2 sk.Dūrējs 219.kab. 4. st.8.m2 sk.Ozoliņa 163.kab. 5. st.11.b sk.Sabule 314.kab. 6. st.8.m1 sk.Špakovska 221.kab. 7.st.8.a sk.Daģis 317.kab. 8.st.9.a2 sk.Ozoliņa 163.kab.

E.Slokenberga, A.Ozoliņa

15:30

Jaunās skolēnu padomes pirmā sēde. Prezidentes zvēresta nodošana.

303 M.Asarīte

09 Trešdiena

-- : --

Labo darbu nedēļa.

Klašu audzinātāji

09:00

Atklātās stundas portugāļu skolotājiem Erasmus projekta ietvaros 2. stundu 9.b klasei vada portugāļu skolotāji 320.kab. 3.st. 11.b sk.Freiberga 311.kab.

E.Slokenberga, A.Ozoliņa

10:00 - 15:40

Atklātās stundas "Mācīšanās konsultantu - ekspertu" profesionālās pilnveides programmas dalībniekiem. 11.00-11.40 11.b klase sk. L.Krieviņa 220.kab. 11.50-12.30 11.b klase sk.I.Strode 117.kab.

306. E.Slokenberga

10 Ceturtdiena

-- : --

Labo darbu nedēļa.

Klašu audzinātāji

11 Piektdiena

-- : --

Labo darbu nedēļa.

Klašu audzinātāji

12 Sestdiena

-- : --

Labo darbu nedēļa.

Klašu audzinātāji

13 Svētdiena

-- : --

Labo darbu nedēļa.

Klašu audzinātāji

14 Pirmdiena

13:00 - 15:00

Atklāšanas pasākums Jelgavas pilsētas skolēniem Karjeras nedēļa 2019 "Ielogojies nākotnē". Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".

Zāle,306,224 I.Jankeviča, M.Nelsone

15:30

Mācīšanās grupu vadītāju un konsultanu sanāksme.

306. E.Slokenberga

15 Otrdiena

09:55 - 10:35

Klases stunda-tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem"Mana nākotnes profesija".

Klašu telpas M.Nelsone, I.Jankeviča

09:55 - 10:35

Diskusija ar lietišķās etiķetes pasniedzēju Baibu Pušinsku.

Zāle M.Asarīte

16 Trešdiena
17 Ceturtdiena

09:00

Skolas šaha turnīrs.

303 K. Daģis

18 Piektdiena

14:00 - 17:00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas seminārs.

306 D.Blūma

19 Sestdiena
20 Svētdiena
21 Pirmdiena

03:00

Klašu audzinātāju sanāksme.

303 M.Asarīte

22 Otrdiena

09:00

Tālākizglītības kursi"Elektronisko tekstilizstrādājumu veidošanas iespējas “Datorika” un “Mājturība un tehnoloģijas” mācību priekšmetu stundās" Jelgavas pilsētas un novada skolotājiem

223.kab. R.Matrosova

10:00

Jaunās skolēnu padomes saliedēšanās.

M.Asarīte, K.Daģis

23 Trešdiena

09:00

Tālākizglītības kursi "Mūsdienīga mācību procesa plānošana un organizēšana latviešu valoda stundās" Jelgavas novada skolotājiem

306. kab. R.Matrosova

09:00

Tālākizglītības kursi"Elektronisko tekstilizstrādājumu veidošanas iespējas “Datorika” un “Mājturība un tehnoloģijas” mācību priekšmetu stundās" Jelgavas pilsētas un novada skolotājiem

223.kab. R.Matrosova

10:00

Pilsētas skolu direktoru vietnieku audzināšanas darbā sanāksme.

303 M.Asarīte

24 Ceturtdiena

10:00

Pedagogu reģionālā konference "Skolēna mācīšanās iedziļinoties"

zāle E.Slokenberga, R.Matrosova

25 Piektdiena
26 Sestdiena
27 Svētdiena
28 Pirmdiena
29 Otrdiena

08:15 - 13:45

MOT 2.nodarbības 7.a2 un 7.m2 klasēs.

Klašu audzinātāji, A.Ozoliņa

30 Trešdiena

08:15 - 13:45

MOT 2.nodarbības 7.a1, 7.b, 7.m2 klasēs.

Klašu audzinātāji, A.Ozoliņa

31 Ceturtdiena