search
01 Piektdiena
02 Sestdiena
03 Svētdiena
04 Pirmdiena

08:15 - 08:55

Nodarbība visiem skolotājiem "Prezentācijas veidošana"

306. E.Slokenberga, M.Beitāns

15:30

Pedagoģiskās padomes sēde "10.klašu adaptācijas process"

306. kab. A.Spirģe

05 Otrdiena

09:00 - 15:00

Fotografēšanās.

Zāle M.Asarīte, klašu audzinātāji

09:55 - 10:35

Informatīva sanāksme 12. klašu skolēniem par valsts pārbaudes darbu norises noteikumiem.

Zāle A. Spirģe

15:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

15:30 - 16:00

Angļu valodas MK sanāksme par CE rezultātu izvērtējumu.

213.kabinets A. Spirģe

06 Trešdiena

09:00 - 15:00

Fotografēšanās.

Zāle M.Asarīte, klašu audzinātāji

07 Ceturtdiena

09:00 - 15:00

Fotografēšanās.

Zāle M.Asarīte, klašu audzinātāji

09:30 - 15:30

Skola2030 ieviešanas seminārs par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu.

BA "Turība" A. Spirģe

10:30

Pieredzes apmaiņas seminārs Talsu Valsts ģimnāzijas skolotājiem

111.kab. E.Slokenberga

08 Piektdiena

10:35 - 12:15

Mārtiņdienas tirdziņš.

Zāle M.Asarīte

09 Sestdiena
10 Svētdiena
11 Pirmdiena

-- : --

Patriotu nedēļa.

Skola M.Asarīte, skolēnu padome

16:00

Lāpu zīmes veidošana un lāpu gājiens.

M.Asarīte, skolēnu padome

12 Otrdiena

-- : --

Patriotu nedēļa.

Skola M.Asarīte, skolēnu padome

15:00

Tālākizglītības kursi "Mūsdienīga mācību procesa plānošana un organizēšana svešvalodu stundās" pilsētas un novada svešvalodu skolotājiem

111.kab. A.Ozoliņa

15:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

18:00

10.M klases vecāku sapulce.

218 S.Rubule

18:00

10.B klases vecāku sapulce.

316 B.Daģe

18:00

10.A1 klases vecāku sapulce.

113 R.Detlava

13 Trešdiena

-- : --

Patriotu nedēļa.

Skola M.Asarīte, skolēnu padome

12:00

Latvijas Nacionālā teātra izrāde par Latvijas dibināšanu 10. klasēm un 11.M.

Nacionālais teātris. M.Asarīte, klašu audzinātāji

15:00

Tālākizglītības kursi "Mūsdienīga mācību procesa plānošana un organizēšana svešvalodu stundās" pilsētas un novada svešvalodu skolotājiem

111.kab. A.Ozoliņa

14 Ceturtdiena

-- : --

Patriotu nedēļa.

Skola M.Asarīte, skolēnu padome

15 Piektdiena

-- : --

Patriotu nedēļa.

Skola M.Asarīte, skolēnu padome

09:05

Latvijas gadadienai veltītais svinīgais pasākums 7.-9. klasēm

Zāle M.Asarīte

09:55

Latvijas gadadienai veltītais svinīgais pasākums 10.-12. klasēm.

Zāle M.Asarīte

16 Sestdiena
17 Svētdiena
18 Pirmdiena

16:00

Sveču zīmju veidošana Hercoga Jēkaba laukumā.

M.Asarīte, L.VEģere,S.Titova, R.Ciršs, klašu audzinātāji

19 Otrdiena

-- : --

Labdarības akcija "Eņģeļu egle".

Klašu audzinātāji

09:55 - 10:35

Karjeras atbalsta pasākums 10. un 11. klašu skolēniem. "Latvijas profesijas vārds pasaulē". Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".

Zāle, 306 I.Jankeviča, M.Nelsone

10:35

Klašu vecāko sanāksme.

303 M.Asarīte

15:00

Tālākizglītības kursi "Mūsdienīga mācību procesa plānošana un organizēšana svešvalodu stundās" pilsētas un novada svešvalodu skolotājiem

111.kab. A.Ozoliņa

15:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

15:30

Jelgavas pilsētas dabaszinātņu mācību jomas seminārs.

317. kab. K.Daģis

20 Trešdiena

-- : --

Labdarības akcija "Eņģeļu egle".

Klašu audzinātāji

21 Ceturtdiena

-- : --

Labdarības akcija "Eņģeļu egle".

Klašu audzinātāji

13:45 - 16:00

Jelgavas sadraudzības pilsētas Ivano-Frankovska deputātu, izglītības un zinātnes departamenta pārstāvju un izglītības iestāžu direktoru vizīte JVĢ.

215 I.Bandeniece

15:00

Tālākizglītības kursi "Mūsdienīga mācību procesa plānošana un organizēšana svešvalodu stundās" pilsētas un novada svešvalodu skolotājiem

119.kab. (angļu, vācu val.), 120.kab. krievu val. A.Ozoliņa

16:00

Jelgavas skolēnu domes tikšanās ar Olaines jauniešu domi.

306 R.Tukris

22 Piektdiena

-- : --

Labdarības akcija "Eņģeļu egle".

Klašu audzinātāji

23 Sestdiena

-- : --

Labdarības akcija "Eņģeļu egle".

Klašu audzinātāji

24 Svētdiena

-- : --

Labdarības akcija "Eņģeļu egle".

Klašu audzinātāji

25 Pirmdiena

-- : --

Labdarības akcija "Eņģeļu egle".

Klašu audzinātāji

09:00

Administrācijas sanāksme.

215 I.Bandeniece

15:30

Klašu audzinātāju sanāksme.

303 M.Asarīte

26 Otrdiena

-- : --

Labdarības akcija "Eņģeļu egle".

Klašu audzinātāji

09:55 - 10:35

Karjeras attīstības pasākums 10. un 11.klašu skolēniem. Tikšanās ar Infogram pārstāvjiem.

Zāle I.Jankeviča

13:00

Atklātās stundas Jelgavas 4.sākumskolas mācīšanās grupu vadītājiem (8.a, fizika, K.Daģis; 9.m,vēsture, B.Turlava)

E.Slokenberga, L.Sabule, A.Freiberga

13:55 - 14:35

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 12. klašu skolēniem. "Latvijas profesijas vārds pasaulē". Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".

Zāle I.Jankeviča

15:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

27 Trešdiena

-- : --

Labdarības akcija "Eņģeļu egle".

Klašu audzinātāji

28 Ceturtdiena

-- : --

Labdarības akcija "Eņģeļu egle".

Klašu audzinātāji

-- : --

VECĀKU DIENA. Aicinām vecākus piedalīties mācību stundās, pieteikties individuālajām sarunām, apmeklēt nodarbības vecākiem: -vērtēšanas pieejas maiņa, -mācīšanās iedziļinoties, -jaunās vidējās izglītības programmas. Pieteikšanās - https://ej.uz/vecaku_diena_2019

I.Bandeniece

15:00 - 18:00

Pilsētas jauniešu forums "Esam kopā".

Zāle

29 Piektdiena

-- : --

Labdarības akcija "Eņģeļu egle".

Klašu audzinātāji

13:05

Lekcija - seminārs 8. klašu skolēniem "Vecāku un bērnu digitālā komunikācija".

Zāle S.Ločmele, 8. klašu audzinātāji

30 Sestdiena

-- : --

Labdarības akcija "Eņģeļu egle".

Klašu audzinātāji