search
01 Svētdiena

-- : --

Labdarības akcija "Eņģeļu egle".

Klašu audzinātāji

02 Pirmdiena

-- : --

Labdarības akcija "Eņģeļu egle".

Klašu audzinātāji

-- : --

Labdarības piparkūku cepšana.

Klašu audzinātāji

09:00

Pirmās adventa sveces aizdegšana.

Zāle A.Leite-Straume

09:00

Administrācijas sanāksme.

215 I.Bandeniece

09:05

Pirmās Adventa sveces aizdegšana 7.-9.klasēm.

Zāle A.Leite-Straume,M.Asarīte

09:25

Pirmās Adventa sveces iedegšana 10.-12. klasēm.

Zāle A.Leite-Straume, M.Asarīte

15:30

Skolotāju sanāksme - informatīvā daļa, - pamatskolas programma (jaunais saturs), - Citādās dienas plānošana.

306 I.Bandeniece

03 Otrdiena

-- : --

Labdarības akcija "Eņģeļu egle".

Klašu audzinātāji

-- : --

Labdarības piparkūku cepšana.

Klašu audzinātāji

11:00 - 13:00

Seminārs "Informācijas centrs iebraucējiem"

I.Bandeniece

11:00

Viesos Cēsu skolu direktori.

JVĢ I.Bandeniece

12:15

Filmas "Oļegs"noskatīšanās. Tikšanās ar tiesību speciālistiem.( 11.a1,11.a2,11.b)

Zāle M.Asarīte

15:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

04 Trešdiena

-- : --

Labdarības akcija "Eņģeļu egle".

Klašu audzinātāji

-- : --

Labdarības piparkūku cepšana.

Klašu audzinātāji

15:30 - 17:00

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība 5. un 6. klašu skolēniem.

221., 317. kab. K. Daģis

18:00

JVĢ PADOMES SANĀKSME.

215 I.Bandeniece, V.Bergmane

05 Ceturtdiena

-- : --

Labdarības akcija "Eņģeļu egle".

Klašu audzinātāji

-- : --

Labdarības piparkūku cepšana.

Klašu audzinātāji

15:30

Ziemassvētku strītbola turnīrs.

Halle Skolēnu padome, A.Anškins

06 Piektdiena

-- : --

Labdarības akcija "Eņģeļu egle".

Klašu audzinātāji

-- : --

Labdarības piparkūku cepšana.

Klašu audzinātāji

07 Sestdiena

-- : --

Labdarības piparkūku cepšana.

Klašu audzinātāji

08 Svētdiena

-- : --

Labdarības piparkūku cepšana.

Klašu audzinātāji

09 Pirmdiena

-- : --

Labdarības piparkūku cepšana.

Klašu audzinātāji

10:00

Pedagogu tālākizglīības kursi “Skolotāju sadarbība un personalizēta profesionālā pilnveide” Jelgavas novada skolu administrācijai

306. kab. R.Matrosova

10:35

Ziemassvētku kartīšu darbnīca.

Pie zāles. Skolēnu padome.

15:30

Nodarbība mācīšanās grupu vadītājiem un konsultantiem

220 E.Slokenberga

15:30

Citādās dienas plānošana klašu grupās pēc vajadzības.

10 Otrdiena

-- : --

Labdarības piparkūku cepšana.

Klašu audzinātāji

09:55 - 10:35

Karjeras atbalsta pasākums 9. klašu skolēniem. "Profesija - Labdarība". Projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs".

Zāle M.Nelsone

10:35

Ziemassvētku kartīšu darbnīca.

Pie zāles. Skolēnu padome.

11 Trešdiena

-- : --

Labdarības piparkūku cepšana.

Klašu audzinātāji

12:15

Tikšanās ar grāmatas "Jelgava 94"autoru un skolas absolventu Jāni Joņevu.

Bibliotēka M.Asarīte

15:30 - 17:00

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība 5. un 6. klašu skolēniem

221., 317. kab. K. Daģis

18:00

12. klašu vecāku sapulce par valsts pārbaudes darbu norises kārtību

A. Spirģe

12 Ceturtdiena

-- : --

Labdarības piparkūku cepšana.

Klašu audzinātāji

10:00

Seminārs Valsts ģimnāziju direktoru vietniekiem metodiskajos jautājumos

306. kab. E.Slokenberga

10:35

Skolēnu padomes rūķošanās kopā ar pirmskolas iestādes "Gaismiņa"bērniem.

303 M.Asarīte

15:30

Ziemassvētku strītbola turnīrs.

Halle Skolēnu padome, A.Anškins

13 Piektdiena

-- : --

Labdarības piparkūku cepšana.

Klašu audzinātāji

14 Sestdiena
15 Svētdiena
16 Pirmdiena

11:45

Latviskās Ziemassvētku rotaļas kopā ar folkloras kopu "Dimzēns".

Pie zāles M.Asarīte

15:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

15:30

Skolotāju sanāksme

306. I.Bandeniece

17 Otrdiena

10:35

Ziemassvētku tirdziņš.

Pie zāles. M.Asarīte, I,.Rumbeniece,S.Lūsiņa

18:00

Skolas Ziemassvētku koncerts "Ziemassvētku prieks".

Zāle M.Asarīte, teātra režisore,diriģenti

18 Trešdiena

10:35

Piparkūku dalīšana pilsētas senioriem.

Skolēnu padome.

18:00 - 20:45

Ziemassvētku diskotēka un darbnīcas 7.,8. klasēm.

Zāle, 1.stāvs M.Asarīte, klašu audzinātāji

19 Ceturtdiena

09:00 - 14:00

Citādā diena

20:00 - 22:45

Ziemassvētku balle 9.-12. klasēm.

Zāle Skolēnu padome.

20 Piektdiena

09:00

Semestra noslēguma pasākums 7.-9. klasēm.

Zāle

10:00

Semestra noslēguma pasākums 10.-12. klasēm.

Zāle

11:30

Skolotāju Ziemassvētku pasākums.

21 Sestdiena
22 Svētdiena
23 Pirmdiena
24 Otrdiena
25 Trešdiena
26 Ceturtdiena
27 Piektdiena
28 Sestdiena
29 Svētdiena
30 Pirmdiena
31 Otrdiena