search
01 Trešdiena
02 Ceturtdiena
03 Piektdiena

09:00

Sanāksme „Plānotais izglītības saturs vispārējā vidējā izglītībā 2020./2021.m.g.” Jelgavas skolu vadību komandām

224. kab. I.Bandeniece, A.Spirģe

11:00

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

04 Sestdiena
05 Svētdiena
06 Pirmdiena

08:15

Skolotāju mācīšanās grupas

E.Slokenberga

09:00

Administrācijas sanāksme.

215 I.Bandeniece

15:30

Skolotāju sanāksme

306. I.Bandeniece

07 Otrdiena

-- : --

Viesos raidījuma "Gudrs, vēl gudrāks"/ LTV.LV filmēšanas grupa.

08:15

Jelgavas pilsētas Domes vizīte - darba sanāksme..

306 I.Bandeniece

15:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

08 Trešdiena

15:30

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība

316.,317. I.Liepa-Nagle

15:30 - 17:00

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība.

5.klase - 311.kab. 6.klase - 224.kab. I.Liepa-Nagle

09 Ceturtdiena

09:00 - 16:00

Kursi Jelgavas novada skolu vadības komandām

306. R.Matrosova, E.Slokenberga

10 Piektdiena

11:10 - 14:10

Matemātikas olimpiāde 10.klasēm

218. J.Dūrējs

11 Sestdiena
12 Svētdiena
13 Pirmdiena

08:15

Skolotāju sadarbība jomās

09:00

Administrācijas sanāksme.

215 I.Bandeniece

15:30

Pedagoģiskās padomes sēde par 1. semestra rezultātiem.

306.telpa I. Liepa-Nagle, A. Spirģe

14 Otrdiena

14:00

„PET Baltija” balva vidusskolēniem par augstiem mācību sasniegumiem fizikā, ķīmijā un bioloģijā.

Jelgavas Valsts ģimnāzija

15:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

15 Trešdiena

15:30 - 17:00

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība.

5.klase - 311.kab. 6.klase - 224.kab. I. Liepa-Nagle

18:00

9. klašu skolēnu vecāku sapulce.

Skolas zāle I. Liepa-Nagle

 Darba kārtībā:

1) instruktāža par 9. klases valsts pārbaudes darbiem;

2) informācija par mācību gada noslēguma pasākumiem un gatavošanos eksāmeniem;

3) informācija par jaunajām vidējās izglītības programmām Jelgavas Valsts ģimnāzijā.

16 Ceturtdiena

-- : --

11. klašu skolēni precizē ZPD tēmas un sekcijas.

A. Spirģe

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

10:35

Klašu vecāko sanāksme.

303 M.Asarīte

18:00

"Spožākais pilsētvides objekts Jelgavā 2019"

Zāle

17 Piektdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

11:05 - 13:45

Matemātikas olimpiāde 7.klasēm. (1. posms - skolas olimpiāde)

218. J.Dūrējs

18 Sestdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

19 Svētdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

20 Pirmdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

08:15

Skolotāju mācīšanās grupas

Pēc saraksta E.Slokenberga

09:00

Administrācijas sanāksme.

215 I.Bandeniece

09:55 - 12:15

Stends un filmas par barikādēm.

Pie zāles. Skolēnu padome.

11:05 - 13:45

Matemātikas olimpiāde 8. klasēm (1.posms- skolas olimpiāde)

221. J.Dūrējs

15:30

Seminārs VISIEM skolotājiem "Jaunie mācību priekšmetu standarti"

306. E.Slokenberga

21 Otrdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

09:55

11.,12.. klašu skolēnu tikšanās ar Latvijas Zemessardzes pārstāvjiem.

Zāle M.Asarīte, klašu audzinātāji

09:55 - 10:35

7.A1 klases tikšanās ar JPPP inspektori "Tava administratīvā atbildība"

211.kab. Soc.ped.Santa Ločmele

15:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

15:30

Dabaszinātņu jomas pedagogu sanāksme.

K.Daģis

22 Trešdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

-- : --

11. klašu skolēni iesniedz elektroniski ZPD.

A. Spirģe

15:30 - 17:00

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība.

5.klase - 317.kab., 6.klase - 313.kab. I. Liepa-Nagle

23 Ceturtdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

24 Piektdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

12:15

Filma "Dvēseļu putenis". Tikšanās ar filmas galveno varoni Oto Brantevicu.( 9.,11. klases)

Zāle M.Asarīte

25 Sestdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

26 Svētdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

27 Pirmdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

08:15

Skolotāju sadarbība jomās

Pēc saraksta E.Slokenberga

09:00

Administrācijas sanāksme.

215 I.Bandeniece

12:00

ZPD aizstāvēšana sekcijās -fizika, informātika, astronomija, literatūrzinātne, kulturoloģija, māksla, valodniecība, ķīmija, politika, vēsture, tieslietas, psiholoģija.

A. Spirģe

15:30

Klašu audzinātāju sanāksme.

303 M.Asarīte

28 Otrdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

6. - 8. stunda

MOT nodarbība 7.A1 klasei

306.telpa D. Launaga

09:55 - 10:35

7.B klases tikšanās ar JPPP inspektori "Tava administratīvā atbildība"

mājturības kab. Soc.ped.Santa Ločmele

12:00

ZPD aizstāvēšana sekcijās - bioloģija, veselības zinātne, medicīna, ekonomika, uzņēmējdarbība, zemes zinātne, vides zinātne, matemātika, izglītības zinātne, socioloģija.

A. Spirģe

15:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

29 Trešdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

10:00 - 16:00

Projekts SKOLA2030. Pieredzes apmaiņas seminārs skolu vadības komandām.

306 vadības komanda

15:30 - 17:00

Jelgavas prātnieku laboratorijas nodarbība.

5.klase - 315.kab., 6.klase - 317.kab. I. Liepa-Nagle

30 Ceturtdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

14:00

Koru kopmēģinājumi Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada koriem, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Jelgavas 4. vidusskolā M.Asarīte

31 Piektdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

12:00

Skolas ZPD konference

Zāle A. Spirģe