search
01 Sestdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

02 Svētdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

03 Pirmdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

08:15

Skolotāju mācīšanās grupas

Pēc saraksta E.Slokenberga

09:00

Administrācijas sanāksme.

215 I.Bandeniece

15:30

Skolotāju sanāksme

306. I.Bandeniece

04 Otrdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

09:55 - 10:35

7.A2 klases tikšanās ar JPPP inspektori "Tava administratīvā atbildība"

114.kab. Soc.ped.Santa Ločmele

09:55 - 10:35

10.A1 un 10.A2 ievadstunda par ZPD rakstīšanu un aizstāvēšanu.

306. kabinets A. Spirģe

15:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

05 Trešdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

-- : --

Prātnieku laboratorijas nodarbības

5.kl. - 221.kab., 6.kl. - 317.kab.

06 Ceturtdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

07 Piektdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

1.- 3. stunda

MOT nodarbība 7.M2 klasei

306.telpa L. Krieviņa

5. - 7. stunda

MOT nodarbība 7.A2 klasei

306.telpa I. Zastavņecka

08 Sestdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

09 Svētdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

10 Pirmdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

08:15

Skolotāju sadarbība jomās

Pēc saraksta E.Slokenberga

09:00

Administrācijas sanāksme.

215 I.Bandeniece

15:30

Sanāksme mācīšanās grupu vadītājiem un konsultaniem.

111. E.Slokenberga

11 Otrdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

09:55

Augstskolu diena.

Zāle M.Nelsone, I.Jankeviča

09:55 - 10:35

7.M1 klases tikšanās ar JPPP inspektori "Tava administratīvā atbildība"

319.kab. Soc.ped.Santa Ločmele

09:55 - 10:35

10.b un 10.M klasēm ievadstunda par ZPD rakstīšanu un aizstāvēšanu.

306. kabinets A. Spirģe

15:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

12 Trešdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

-- : --

Ēnu diena.

M.Nelsone, I.Jankeviča

-- : --

Prātnieku laboratorijas nodarbības

5.kl. - 221.kab., 6.kl. - 224.kab.

09:00

Kursi Jelgavas novada skolu administrācijai(3. nodarbība)

306. R.Matrosova, E.Slokenberga

12:00 - 14:45

Ģimnāzijas attīstības plānošanas darba sanāksme.

215 I.Bandeniece, vadības komanda

13 Ceturtdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

1.- 3. stunda

MOT nodarbība 7.B klasei

306.telpa S. Titova

5. - 7. stunda

MOT nodarbība 7.M1 klasei

306.telpa I. Ivanova

14:00

Jelgavas skolu skolēnu pašpārvalžu seminārs.

Zāle M.Asarīte

14 Piektdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

15 Sestdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

16 Svētdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

17 Pirmdiena

-- : --

Izstāde-retrospekcija "Cepums ar slavenību Jelgavā".

Lielo kāpņu starpstāvos. M.Asarīte

08:15

Skolotāju mācīšanās grupas

Pēc saraksta E.Slokenberga

09:00

Administrācijas sanāksme.

215 I.Bandeniece

15:30

Sanāksme visiem skolotājiem par jaunajām 7. un 10. klašu izglītības programmām.

306. I.Bandeniece

18 Otrdiena

09:55 - 10:35

7.M2 klases tikšanās ar JPPP inspektori "Tava administratīvā atbildība"

220.kab. Soc.ped.Santa Ločmele

11:05

Veselības veicināšanas nodarbība par veselīgu uzturu 9.D klasei.

Mājturības kabinets. S.Sandra Dārzniece, S.Titova

13:05

Veselības veicināšanas nodarbība par veselīgu uzturu 9.a2 klasei.

Mājturības kabinets. S.Sandra Dārzniece, S.Titova

15:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

19 Trešdiena

3.stunda

Atklātā stunda 9.b, 8.m2, 7.b

163, 154, 162 A.Ozoliņa, I.Ivanova, R.Vaļģe

09:00 - 15:00

Mācību satura aprobācijas pieredzes apmaiņas seminārs jomā “Valodas”.

306.

10:45 - 11:25

Atklātā stunda 7.a1, 9.a2, 9.m

117, 118, 116 I.Strode, E.Indriksone, I.Ļaudama

15:30 - 17:00

Prātnieku laboratorijas nodarbības

5.klase - 311.kab. 6.klase - 317.kab. I. Liepa-Nagle

20 Ceturtdiena

14:00

Koru kopmēģinājumi Jelgavas pilsētas, Jelgavas novada un Ozolnieku novada koriem, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

4. vidusskola diriģenti

21 Piektdiena

09:55 - 13:25

Izmēģinājuma eksāmens latviešu valodā 9. klasēm.

1.grupa - 116.kab., 2.grupa - 117.kab., 3.grupa - 119.kab., 4.grupa - 218.kab., 5.grupa - 317.kab. I. Liepa-Nagle

Grupu saraksti pie info dēļa pie dežurantes un pie kabinetiem.

22 Sestdiena
23 Svētdiena
24 Pirmdiena

08:15

Skolotāju sadarbība jomās

Latv.valoda - 117.,svešvalodas - 154., tehnoloģijas - 223., matemātika - 219., fiziskās aktivitātes - 111., dabaszinības - 311., sociālā - 121. E.Slokenberga

09:00

Administrācijas sanāksme.

215 I.Bandeniece

15:30

Klašu audzinātāju sanāksme.

303 M.Asarīte

25 Otrdiena

14:00 - 17:00

Supervīzija mācīšanās grupu vadītājiem un konsultantiem

219. E.Slokenberga

14:00 - 15:00

Čehijas vēstnieces Janas Hinkovas, Slovākijas vēstnieka Ladislava Babčana un Slovākijas militārā kontingenta atašeju vizīte Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Piedalās - 10.m; 10.b; 11.b; 12.m, 11.a1

Zāle

15:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

26 Trešdiena

12:15

Filma "Pilsēta pie upes"10. un 12. klasēm. Tikšanās ar filmas producentu.

Zāle M.Asarīte

15:30 - 17:00

Prātnieku laboratorijas nodarbības

5.klase - 317.kab. 6.klase - 224.kab.

27 Ceturtdiena
28 Piektdiena

10:00

Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

Jelgavas pils A. Spirģe

18:00

Žetonu vakars.

Zāle M.Asarīte

29 Sestdiena