search

Dokumentācija

Jelgavas Valsts ģimnāzijas darbības dokumenti

Noteikumi

Reglamenti

Drošības noteikumi

Pašvērtējuma un akreditācijas ziņojumi

Grāmatas un mācību līdzekļi

Vadlīnijas prezentāciju izstrādei

Iesniegumi