search
01 Svētdiena
02 Pirmdiena
03 Otrdiena
04 Trešdiena
05 Ceturtdiena
06 Piektdiena
07 Sestdiena
08 Svētdiena
09 Pirmdiena
10 Otrdiena
11 Trešdiena
12 Ceturtdiena
13 Piektdiena
14 Sestdiena
15 Svētdiena
16 Pirmdiena

-- : --

Skola2030  ikgadējo konference "Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai"

Tiešsaistē

-- : --

JVĢ vadības komandas darba sanāksme.

I.Bandeniece

17 Otrdiena

-- : --

Skola2030  ikgadējo konference "Logos: tehnoloģijas labākai izglītībai"

Tiešsaistē

18 Trešdiena

-- : --

DZMIT konference "Efektīvi un radoši" 2021

19 Ceturtdiena
20 Piektdiena
21 Sestdiena
22 Svētdiena
23 Pirmdiena

-- : --

Mācību grāmatu saņemšana. Skat. - grāmatu saņemšanas grafiku.

Bibliotēka Bibliotekāres.

09:00

Plānošanas darba sanāksme. Piedalās visi pedagogi.

Zāle I.Bandeniece

24 Otrdiena

-- : --

Mācību grāmatu saņemšana. Skat. - grāmatu saņemšanas grafiku.

Bibliotēka Bibliotekāres.

09:00

Plānošanas darba sanāksme. Piedalās visi pedagogi.

Zāle I.Bandeniece

25 Trešdiena

-- : --

Mācību grāmatu saņemšana. Skat. - grāmatu saņemšanas grafiku.

Bibliotēka Bibliotekāres.

-- : --

Pilsētas pedagogu augusta konference.

26 Ceturtdiena
27 Piektdiena

09:00 - 12:00

COVID- 19 testēšana.

Ģimnāzijas iekšpagalms. A.Markule

Siekalu tests jānodod visiem, kuriem nav sadarbspējīgs sertifikāts.

plkst.9.00 - 10. klašu skolēni,

plkst.9.30 - 7. klašu skolēni,

plkst.10.00 - 12. klašu skolēni,

plkst.10.30 - 11. klašu skolēni,

plkst.11.00 - 8.klašu skolēni,

plkst.11.30 - 9. klašu skolēni.

28 Sestdiena
29 Svētdiena
30 Pirmdiena

09:00

Pedagoģiskās padomes sanāksme.

Zāle I.Bandeniece

31 Otrdiena